تک آهنگ های علی عبدالمالکی

۱. آدما وفا ندارند {۱۲۶,۶۵۶ پخش}

۲. حالیت نیست {۶۸,۴۸۴ پخش}

۳. دست اونو نگیر (ریمیکس مهدی قدمی) {۲۶,۰۹۸ پخش}

۴. حقیقت (مجید امیری ریمیکس) {۲۸,۲۹۸ پخش}

۵. عید بی تو {۱۰۰,۶۶۶ پخش}

۶. روانیتم {۱۰۵,۷۶۸ پخش}

۷. میکس شاد ( دی جی فواد ) {۲۵,۱۰۰ پخش}

۸. زمستون {۳۳۴,۴۰۱ پخش}

۹. نفس بکش {۲۰۶,۸۴۰ پخش}

۱۰. داغ دلم {۲۱۷,۵۱۰ پخش}

۱۱. فقط تا هفت روز (ریمیکس بی کلام) {۳۱,۸۸۶ پخش}

۱۲. خدا کنه {۱۳۱,۲۲۷ پخش}

۱۳. حس عجیب ( از شهرام صالحی) {۱۸,۵۴۸ پخش}

۱۴. هم نفس ( از محسن لرستانی) {۹۰,۴۳۳ پخش}

۱۵. انگاری مریضم (ریمیکس دی جی امین) {۴۲,۷۹۰ پخش}

۱۶. کور بودم {۱۴۹,۱۵۱ پخش}

۱۷. دوباره ( از امید جهان) {۳۱,۳۴۰ پخش}

۱۸. به درک {۲۱۲,۷۶۸ پخش}

۱۹. جنون {۱۴۹,۷۱۳ پخش}

۲۰. برای بار سوم {۶۷,۴۳۸ پخش}

۲۱. دیر شد {۶۱,۵۸۸ پخش}

۲۲. خوش به حالت {۳۸۸,۰۰۳ پخش}

۲۳. تو عشق منی ( از مسعود فتحی) {۲۴,۴۷۶ پخش}

۲۴. پاییز سرد ( از بابک نوری) {۱۳,۰۸۸ پخش}

۲۵. چهار پنج روزه (دموی آهنگ) {۱۵۶,۸۱۱ پخش}

۲۶. چرا رفتی ( از سینا راد) {۲۶,۷۲۲ پخش}

۲۷. یعنی‌ دوستم نداشتی‌ ( از رامین اسکندری) {۱۱,۷۱۵ پخش}

۲۸. هی تو (ریمیکس از امیر حیدری) {۵,۱۴۸ پخش}

۲۹. نشد {۲۲۸,۲۷۴ پخش}

۳۰. مدیونم ( از امید جهان) {۴۲,۵۵۶ پخش}

۳۱. یو دن دن ( از امید جهان) {۴۹,۴۰۵ پخش}

۳۲. سهیلو ( از امید جهان) {۴۱,۵۴۲ پخش}

۳۳. زینو ( از امید جهان) {۴۷,۶۴۲ پخش}

۳۴. بی تو ( از امین قیدری) {۱۹,۶۷۱ پخش}

۳۵. اتاق {۱۹۶,۳۵۷ پخش}

۳۶. عذاب وجدان {۲۴۱,۸۳۱ پخش}

۳۷. انگاری مریضم {۱۰۴,۹۵۶ پخش}

۳۸. همدم (اجرای زنده) {۵۴,۶۷۸ پخش}

۳۹. هی تو ریمیکس {۱۱,۱۳۸ پخش}

۴۰. اون شب {۲۶۸,۸۶۶ پخش}

۴۱. پشیمونم (رمیکس) {۱۷,۴۲۵ پخش}

۴۲. بازم دلم گرفته {۸۲,۲۴۳ پخش}

۴۳. دورت بگردم {۳۳,۱۵۰ پخش}

۴۴. آه منه {۴۷,۵۱۷ پخش}

۴۵. آه من {۶۰,۹۴۹ پخش}

۴۶. آرزو {۵۷,۳۴۵ پخش}

۴۷. هی تو {۸۴,۳۱۸ پخش}

۴۸. دردت به جونم {۶۸,۱۴۰ پخش}

۴۹. حقیقت {۳۴,۱۱۷ پخش}

۵۰. حتی... {۴۷,۰۱۸ پخش}

۵۱. حلالم کن {۴۵,۹۷۳ پخش}

۵۲. حیا کن {۳۵,۳۹۶ پخش}

۵۳. حرف نزن {۳۵,۱۰۰ پخش}

۵۴. نشون به این نشونی {۳۱,۵۴۳ پخش}

۵۵. زبونم لال {۲۱,۲۰۰ پخش}

۵۶. دست اونو نگیر {۴۵,۵۹۸ پخش}

۵۷. یا حبیبی {۴۵,۱۷۷ پخش}

۵۸. چند روز {۳۹,۰۷۸ پخش}

۵۹. علی اصغر {۲۷,۳۶۲ پخش}

۶۰. عمو عباس {۴۶,۷۲۲ پخش}

۶۱. الوداع {۴۹,۷۴۸ پخش}

۶۲. مسافرم ( ریمیکس ) {۳۵,۴۲۷ پخش}

۶۳. هر چی تو بگی {۲۸,۲۶۷ پخش}

۶۴. غصه نخور {۲۶,۳۷۹ پخش}

۶۵. یه دل شکوندم {۸۴,۳۸۰ پخش}

۶۶. قربون چشات {۴۲,۹۱۵ پخش}

۶۷. دلم {۳۸,۹۵۳ پخش}

۶۸. آهنگی برای ایران {۴۴,۶۰۰ پخش}

۶۹. یعنی دوسم نداشتی {۷۹,۲۶۳ پخش}

۷۰. فقط اشاره کن {۳۵,۱۷۸ پخش}

۷۱. فدات شم {۶۴,۳۶۵ پخش}

۷۲. خدانگهدار {۴۹,۵۳۰ پخش}

۷۳. بی تو دارم می میرم {۱۱۹,۶۵۲ پخش}

۷۴. به پای حرفام {۶۲,۴۴۶ پخش}

۷۵. مکن ناز {۱۴۷,۳۸۸ پخش}

۷۶. لباس عروست رخت عزاته {۱۹۵,۹۹۸ پخش}

۷۷. زود رفتی گلم {۳۲۴,۶۳۶ پخش}

۷۸. من از خدامه {۱۷۳,۵۹۶ پخش}


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393