تک آهنگ های علی عبدالمالکی

۱. آدما وفا ندارند {۱۲۸,۱۸۵ پخش}

۲. حالیت نیست {۶۹,۰۹۲ پخش}

۳. دست اونو نگیر (ریمیکس مهدی قدمی) {۲۶,۳۳۲ پخش}

۴. حقیقت (مجید امیری ریمیکس) {۲۸,۴۰۷ پخش}

۵. عید بی تو {۱۰۰,۹۳۲ پخش}

۶. روانیتم {۱۰۵,۹۸۶ پخش}

۷. میکس شاد ( دی جی فواد ) {۲۵,۴۴۳ پخش}

۸. زمستون {۳۳۴,۸۶۹ پخش}

۹. نفس بکش {۲۰۷,۴۳۳ پخش}

۱۰. داغ دلم {۲۱۸,۰۴۱ پخش}

۱۱. فقط تا هفت روز (ریمیکس بی کلام) {۳۲,۰۱۱ پخش}

۱۲. خدا کنه {۱۳۱,۳۹۸ پخش}

۱۳. حس عجیب ( از شهرام صالحی) {۱۸,۵۷۹ پخش}

۱۴. هم نفس ( از محسن لرستانی) {۹۱,۰۲۶ پخش}

۱۵. انگاری مریضم (ریمیکس دی جی امین) {۴۲,۹۴۶ پخش}

۱۶. کور بودم {۱۴۹,۲۹۲ پخش}

۱۷. دوباره ( از امید جهان) {۳۱,۵۲۷ پخش}

۱۸. به درک {۲۱۳,۱۲۷ پخش}

۱۹. جنون {۱۴۹,۷۶۰ پخش}

۲۰. برای بار سوم {۶۷,۵۳۲ پخش}

۲۱. دیر شد {۶۱,۶۲۰ پخش}

۲۲. خوش به حالت {۳۸۸,۸۴۵ پخش}

۲۳. تو عشق منی ( از مسعود فتحی) {۲۴,۵۵۴ پخش}

۲۴. پاییز سرد ( از بابک نوری) {۱۳,۱۰۴ پخش}

۲۵. چهار پنج روزه (دموی آهنگ) {۱۵۶,۸۷۳ پخش}

۲۶. چرا رفتی ( از سینا راد) {۲۶,۷۶۹ پخش}

۲۷. یعنی‌ دوستم نداشتی‌ ( از رامین اسکندری) {۱۱,۷۳۱ پخش}

۲۸. هی تو (ریمیکس از امیر حیدری) {۵,۱۶۳ پخش}

۲۹. نشد {۲۲۸,۵۷۱ پخش}

۳۰. مدیونم ( از امید جهان) {۴۲,۶۱۹ پخش}

۳۱. یو دن دن ( از امید جهان) {۴۹,۵۷۶ پخش}

۳۲. سهیلو ( از امید جهان) {۴۱,۶۲۰ پخش}

۳۳. زینو ( از امید جهان) {۴۷,۸۲۹ پخش}

۳۴. بی تو ( از امین قیدری) {۱۹,۷۰۲ پخش}

۳۵. اتاق {۱۹۶,۶۶۹ پخش}

۳۶. عذاب وجدان {۲۴۲,۲۹۹ پخش}

۳۷. انگاری مریضم {۱۰۵,۰۵۰ پخش}

۳۸. همدم (اجرای زنده) {۵۴,۸۳۴ پخش}

۳۹. هی تو ریمیکس {۱۱,۱۵۴ پخش}

۴۰. اون شب {۲۶۹,۱۴۶ پخش}

۴۱. پشیمونم (رمیکس) {۱۷,۵۵۰ پخش}

۴۲. بازم دلم گرفته {۸۲,۳۶۸ پخش}

۴۳. دورت بگردم {۳۳,۱۶۵ پخش}

۴۴. آه منه {۴۷,۷۰۴ پخش}

۴۵. آه من {۶۱,۰۴۲ پخش}

۴۶. آرزو {۵۷,۳۹۲ پخش}

۴۷. هی تو {۸۴,۳۴۹ پخش}

۴۸. دردت به جونم {۶۸,۲۱۸ پخش}

۴۹. حقیقت {۳۴,۲۱۰ پخش}

۵۰. حتی... {۴۷,۰۶۵ پخش}

۵۱. حلالم کن {۴۶,۰۹۸ پخش}

۵۲. حیا کن {۳۵,۵۰۵ پخش}

۵۳. حرف نزن {۳۵,۱۷۸ پخش}

۵۴. نشون به این نشونی {۳۱,۶۲۱ پخش}

۵۵. زبونم لال {۲۱,۲۶۲ پخش}

۵۶. دست اونو نگیر {۴۵,۵۸۳ پخش}

۵۷. یا حبیبی {۴۵,۱۹۳ پخش}

۵۸. چند روز {۳۹,۰۹۳ پخش}

۵۹. علی اصغر {۲۷,۳۶۲ پخش}

۶۰. عمو عباس {۴۶,۷۲۲ پخش}

۶۱. الوداع {۴۹,۷۶۴ پخش}

۶۲. مسافرم ( ریمیکس ) {۳۵,۴۷۴ پخش}

۶۳. هر چی تو بگی {۲۸,۲۸۲ پخش}

۶۴. غصه نخور {۲۶,۳۶۴ پخش}

۶۵. یه دل شکوندم {۸۴,۵۵۲ پخش}

۶۶. قربون چشات {۴۲,۹۴۶ پخش}

۶۷. دلم {۳۹,۰۰۰ پخش}

۶۸. آهنگی برای ایران {۴۴,۶۰۰ پخش}

۶۹. یعنی دوسم نداشتی {۷۹,۲۹۴ پخش}

۷۰. فقط اشاره کن {۳۵,۲۴۰ پخش}

۷۱. فدات شم {۶۴,۵۳۷ پخش}

۷۲. خدانگهدار {۴۹,۵۳۰ پخش}

۷۳. بی تو دارم می میرم {۱۱۹,۶۳۶ پخش}

۷۴. به پای حرفام {۶۲,۵۰۹ پخش}

۷۵. مکن ناز {۱۴۷,۴۶۶ پخش}

۷۶. لباس عروست رخت عزاته {۱۹۶,۲۷۹ پخش}

۷۷. زود رفتی گلم {۳۲۵,۰۵۷ پخش}

۷۸. من از خدامه {۱۷۳,۷۹۹ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393