تک آهنگ های حسین تهی

۱. روح {۳۱۳,۶۶۹ پخش}

۲. دیپ (ریمیکس دی جی ممسی) {۳۴,۴۶۰ پخش}

۳. قول بده (ریمیکس دی جی ممس) {۱۱,۸۸۷ پخش}

۴. دنیا می چرخه {۱۸۹,۳۰۶ پخش}

۵. اتحاد از راه دور (با رضا پیشرو) {۱۲۴,۸۶۲ پخش}

۶. چجوری می خوای؟ {۲۲۴,۳۷۴ پخش}

۷. قول بده با گلی {۱۵۲,۲۷۱ پخش}

۸. با من باش (با امیر تتلو) {۸۰,۶۶۷ پخش}

۹. بگو هستی {۸۱,۶۶۶ پخش}

۱۰. تهی واقعی (The Real Tohi) {۳۹,۳۱۲ پخش}

۱۱. این چیه (دی جی ممسی ریمیکس) {۲۹,۴۸۴ پخش}

۱۲. من و این این و من {۹۲,۰۷۱ پخش}

۱۳. فازه بد با همراهی تتلو {۳۰,۷۶۳ پخش}

۱۴. گل ناز {۴۸,۰۶۳ پخش}

۱۵. این چیه {۸۲,۳۸۳ پخش}

۱۶. کلید {۶۵,۹۴۱ پخش}

۱۷. خانم خوشگله {۱۵۰,۰۵۶ پخش}

۱۸. تی اند تی {۴۰,۹۱۸ پخش}

۱۹. رمیکس سربه هوا {۲۳,۵۴۰ پخش}

۲۰. من و اون {۳۹,۷۱۷ پخش}

۲۱. گیر می دادی (با امیر تتلو و افشین) {۲۵,۸۰۲ پخش}

۲۲. ترشیدی {۱۸۳,۸۳۰ پخش}

۲۳. پیشی پیشی {۵۳,۶۰۱ پخش}

۲۴. میشنوم میگی {۲۸,۱۷۳ پخش}

۲۵. غیرمستقیم {۳۴,۶۰۰ پخش}

۲۶. بغض. {۹۰,۶۹۸ پخش}

۲۷. سربه هوا {۵۷,۵۹۵ پخش}

۲۸. راست می گن {۸۱,۳۸۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین تهی :

حسین توهی
حسین تهی در 6 بهمن 1364 متولد شد.
Hossein Tohi


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393