تک آهنگ های عهدیه

۱. مرغ پربسته {۱۳۲,۴۲۸ پخش}

۲. ای روزگار {۱۰۷,۶۸۶ پخش}

۳. شهزاده رویا {۴۲۱,۳۰۹ پخش}

۴. بی تو می میرم {۵۰,۱۰۷ پخش}

۵. گل مولا {۲۱,۹۶۴ پخش}

۶. هرگز هرگز {۵۶۶,۶۲۳ پخش}

۷. نگو از عشق {۲۵,۳۰۳ پخش}

۸. قماره زندگی {۳۰,۹۱۹ پخش}

۹. شیرین و فرهاد {۴۱,۱۸۴ پخش}

۱۰. یک شب یک روز {۱۲۲,۰۳۸ پخش}

۱۱. افسانه زندگی {۴۶,۹۵۶ پخش}

۱۲. شمع سوزان {۳۹,۲۳۴ پخش}

۱۳. خاطر خواه {۱۷۹,۶۸۰ پخش}

۱۴. عاشق شدم من {۲۸۹,۳۶۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عهدیه :

اهدیه
احدیه
عهدیه.
Ahdieh


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393