تک آهنگ های عهدیه

۱. مرغ پربسته {۱۳۳,۰۸۳ پخش}

۲. ای روزگار {۱۰۸,۲۶۴ پخش}

۳. شهزاده رویا {۴۲۲,۹۳۱ پخش}

۴. بی تو می میرم {۵۰,۲۰۰ پخش}

۵. گل مولا {۲۱,۹۹۶ پخش}

۶. هرگز هرگز {۵۶۸,۱۵۲ پخش}

۷. نگو از عشق {۲۵,۳۱۸ پخش}

۸. قماره زندگی {۳۰,۹۶۶ پخش}

۹. شیرین و فرهاد {۴۱,۲۳۰ پخش}

۱۰. یک شب یک روز {۱۲۵,۴۳۹ پخش}

۱۱. افسانه زندگی {۴۷,۰۱۸ پخش}

۱۲. شمع سوزان {۳۹,۳۱۲ پخش}

۱۳. خاطر خواه {۱۸۰,۳۵۱ پخش}

۱۴. عاشق شدم من {۲۹۰,۷۶۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عهدیه :

اهدیه
احدیه
عهدیه.
Ahdieh


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393