تک آهنگ های حسین ابلیس (حصین)

۱. حسرت {۱۹۹,۹۲۹ پخش}

۲. بیست چهار دوازده {۱۶۶,۰۱۵ پخش}

۳. شهر من (با صادق) {۸۸,۸۴۲ پخش}

۴. Like A What (با سیکاس) {۱۰۱,۱۶۶ پخش}

۵. بنبست {۲۷۶,۲۹۱ پخش}

۶. رد پا با صادق (دیپ میکس دی جی ماوی) {۱۳۲,۵۵۳ پخش}

۷. صبح ظهر شب {۵۶۷,۲۷۸ پخش}

۸. خیابون (با Bigrez) {۲۹۰,۶۲۸ پخش}

۹. دلخوشی (با بیگرز) {۱۷۴,۳۶۱ پخش}

۱۰. دلخوشی {۷۵۹,۹۸۵ پخش}

۱۱. کما {۲۷۰,۴۱۰ پخش}

۱۲. لزجا و جوبیا (با T-Day) {۳۷۹,۱۲۶ پخش}

۱۳. من {۳۴۸,۳۷۹ پخش}

۱۴. فارس {۳۱۰,۵۰۲ پخش}

۱۵. از دیروز تا امروز {۱۲۸,۴۰۳ پخش}

۱۶. ابتکار ما {۷۱,۲۱۴ پخش}

۱۷. ماییم بکس خلاف {۶۸,۱۸۷ پخش}

۱۸. ۱۸ تیر {۴۵۹,۰۴۵ پخش}

۱۹. انفجار ۰۵۱ {۵۸,۲۹۷ پخش}

۲۰. نمک نشناس {۳۰۹,۲۷۰ پخش}

۲۱. آینه(با پوریا) {۷۰,۴۳۴ پخش}

۲۲. جفت کفش {۱۰۱,۷۱۲ پخش}

۲۳. آسمون {۱۰۳,۰۰۶ پخش}

۲۴. سنگین {۴۸۲,۸۰۴ پخش}

۲۵. سهم من کو (همراه مهرزاد و میلوبوی) {۴۲,۰۸۸ پخش}

۲۶. چالیم ( همراه سامان PI و موژان Yz) {۱۴۰,۷۱۲ پخش}

۲۷. بی وفا {۴۵,۹۷۳ پخش}

۲۸. اصل مطلب {۵۰,۵۴۴ پخش}

۲۹. 5 شنبه {۲۴۸,۴۱۴ پخش}

۳۰. رقص اندام 2 {۸۳,۷۵۶ پخش}

۳۱. عروسک بی چشم و رو {۳۴,۳۹۸ پخش}

۳۲. پارتی {۴۳,۴۹۲ پخش}

۳۳. رپ فارس {۳۴,۱۴۸ پخش}

۳۴. توبه {۳۵,۷۷۰ پخش}

۳۵. رفقا {۳۳,۵۲۴ پخش}

۳۶. خلیج فارس {۳۵,۱۶۲ پخش}

۳۷. فاز 8 {۷۷,۵۳۲ پخش}

۳۸. گفتم به تو {۳۱,۲۹۳ پخش}

۳۹. تو مستی {۹۰,۳۲۴ پخش}

۴۰. دافینگ {۳۵,۷۷۰ پخش}

۴۱. واقعیت {۳۶,۶۴۴ پخش}

۴۲. ایران {۳۸,۸۴۴ پخش}

۴۳. اصل مهتاب {۴۰,۸۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین ابلیس (حصین) :

حصین ابلیس
حسین رحمتی ( حسین ابلیس (حصین) ).
Hossein Eblis (Ho3ein)


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393