تک آهنگ های حسین ابلیس (حصین)

۱. حسرت {۱۸۰,۱۰۲ پخش}

۲. بیست چهار دوازده {۱۶۲,۱۳۰ پخش}

۳. شهر من (با صادق) {۸۶,۷۸۲ پخش}

۴. Like A What (با سیکاس) {۹۹,۶۲۱ پخش}

۵. بنبست {۲۷۲,۸۲۸ پخش}

۶. رد پا با صادق (دیپ میکس دی جی ماوی) {۱۳۱,۵۰۸ پخش}

۷. صبح ظهر شب {۵۶۲,۵۲۰ پخش}

۸. خیابون (با Bigrez) {۲۸۷,۰۰۸ پخش}

۹. دلخوشی (با بیگرز) {۱۷۳,۰۰۴ پخش}

۱۰. دلخوشی {۷۵۲,۷۷۸ پخش}

۱۱. کما {۲۶۷,۵۵۵ پخش}

۱۲. لزجا و جوبیا (با T-Day) {۳۷۵,۷۴۱ پخش}

۱۳. من {۳۴۵,۱۸۱ پخش}

۱۴. فارس {۳۰۷,۷۴۱ پخش}

۱۵. از دیروز تا امروز {۱۲۷,۵۹۲ پخش}

۱۶. ابتکار ما {۷۰,۵۵۸ پخش}

۱۷. ماییم بکس خلاف {۶۷,۶۷۲ پخش}

۱۸. ۱۸ تیر {۴۵۴,۴۵۹ پخش}

۱۹. انفجار ۰۵۱ {۵۷,۷۳۵ پخش}

۲۰. نمک نشناس {۳۰۵,۷۱۳ پخش}

۲۱. آینه(با پوریا) {۷۰,۰۴۴ پخش}

۲۲. جفت کفش {۱۰۱,۰۲۵ پخش}

۲۳. آسمون {۱۰۲,۳۹۸ پخش}

۲۴. سنگین {۴۷۸,۱۴۰ پخش}

۲۵. سهم من کو (همراه مهرزاد و میلوبوی) {۴۱,۶۶۷ پخش}

۲۶. چالیم ( همراه سامان PI و موژان Yz) {۱۳۹,۸۰۷ پخش}

۲۷. بی وفا {۴۵,۴۴۲ پخش}

۲۸. اصل مطلب {۵۰,۰۹۱ پخش}

۲۹. 5 شنبه {۲۴۶,۰۱۲ پخش}

۳۰. رقص اندام 2 {۸۳,۱۱۶ پخش}

۳۱. عروسک بی چشم و رو {۳۳,۹۹۲ پخش}

۳۲. پارتی {۴۲,۹۷۸ پخش}

۳۳. رپ فارس {۳۳,۸۰۵ پخش}

۳۴. توبه {۳۵,۲۸۷ پخش}

۳۵. رفقا {۳۳,۰۷۲ پخش}

۳۶. خلیج فارس {۳۴,۸۸۱ پخش}

۳۷. فاز 8 {۷۶,۶۷۴ پخش}

۳۸. گفتم به تو {۳۰,۸۸۸ پخش}

۳۹. تو مستی {۸۹,۶۸۴ پخش}

۴۰. دافینگ {۳۵,۴۹۰ پخش}

۴۱. واقعیت {۳۶,۲۸۵ پخش}

۴۲. ایران {۳۸,۲۹۸ پخش}

۴۳. اصل مهتاب {۴۰,۲۴۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسین ابلیس (حصین) :

حصین ابلیس
حسین رحمتی ( حسین ابلیس (حصین) ).
Hossein Eblis (Ho3ein)


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393