تک آهنگ های ولی

۱. زمانه {۳۸,۲۲۰ پخش}

۲. امان امان {۸۰,۹۰۱ پخش}

۳. همه چی تمومی {۱۱۹,۳۲۴ پخش}

۴. Let's Dance {۲۹۹,۱۷۶ پخش}

۵. وطنم {۳۵,۷۳۹ پخش}

۶. با تو با تو {۴۰,۹۵۰ پخش}

۷. نگار جان {۱۰۹,۴۰۲ پخش}

۸. آتیش به دلم {۲۲,۱۵۲ پخش}

۹. دنیا {۲۴,۶۹۴ پخش}

۱۰. پشتو اتانی {۱۲,۳۵۵ پخش}

۱۱. یار من {۱,۵۶۰ پخش}

۱۲. دختر صحرا {۴۴,۵۰۶ پخش}

۱۳. دلبر {۲۹,۱۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393