تک آهنگ های ولی

۱. زمانه {۳۷,۸۱۴ پخش}

۲. امان امان {۷۹,۲۰۱ پخش}

۳. همه چی تمومی {۱۱۸,۴۵۰ پخش}

۴. Let's Dance {۲۹۷,۸۹۷ پخش}

۵. وطنم {۳۵,۶۳۰ پخش}

۶. با تو با تو {۴۰,۶۳۸ پخش}

۷. نگار جان {۱۰۹,۱۵۳ پخش}

۸. آتیش به دلم {۲۲,۰۵۸ پخش}

۹. دنیا {۲۴,۴۱۴ پخش}

۱۰. پشتو اتانی {۱۲,۳۵۵ پخش}

۱۱. یار من {۱,۵۲۸ پخش}

۱۲. دختر صحرا {۴۴,۲۱۰ پخش}

۱۳. دلبر {۲۹,۰۳۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393