تک آهنگ های شاهکار بینش پژوه

۱. به تو چه {۲۲۴,۷۳۳ پخش}

۲. ایران {۳۲,۲۷۶ پخش}

۳. گناه {۲۰۰,۲۴۱ پخش}

۴. شب مهتاب {۲۳۷,۶۳۴ پخش}

۵. بیچاره من {۲۶۷,۰۸۷ پخش}

۶. عاشقت می مونم (با آنا) {۱۶۷,۱۶۹ پخش}

۷. دشنه (تیتراژه سریال پلیسی معما) ( از مانی رهنما) {۱۱,۹۹۶ پخش}

۸. عشق اول {۱۰۹,۲۷۸ پخش}

۹. وسط قلبم {۱۱۲,۱۹۵ پخش}

۱۰. سراب ( از بهنام صفاریان) {۱۰,۱۲۴ پخش}

۱۱. کنارم بخواب {۴۲۴,۰۲۳ پخش}

۱۲. ایران من ( از علیرضا عصار) {۱۵۰,۶۰۲ پخش}

۱۳. باور ( از آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی) {۱۶۲,۴۱۱ پخش}

۱۴. خیالی نیست ( از آلبوم خیالی نیست از شادمهر عقیلی) {۳۱۴,۵۷۴ پخش}

۱۵. فصل بهارون ( از آلبوم حال من بی تو از علیرضا عصار) {۶,۶۴۵ پخش}

۱۶. خیال نکن ( از آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار) {۲۰۲,۹۲۴ پخش}

۱۷. دیوونگی ( از آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار) {۷۸,۶۳۹ پخش}

۱۸. عشق الهی ( از آلبوم عشق الهی از علیرضا عصار) {۱۲۹,۵۱۱ پخش}

۱۹. تهدید ( از آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی) {۸۹,۹۴۹ پخش}

۲۰. دل دیوونه ( از آلبوم آدم فروش از شادمهر عقیلی) {۱۵۸,۹۴۸ پخش}

۲۱. آبی نگاه ( از آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار) {۹,۶۲۵ پخش}

۲۲. شکار ( از آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار) {۱۵,۵۶۸ پخش}

۲۳. ای عاشقان ( از آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار) {۱۸۷,۹۸۰ پخش}

۲۴. یکی از ما ( از آلبوم ای عاشقان از علیرضا عصار) {۷۰,۶۶۸ پخش}

۲۵. پای تو ( از آلبوم طعنه از خشایار اعتمادی) {۲۶۵ پخش}

۲۶. شاهزاده برهنه پا ( از آلبوم شاهزاده برهنه پا از حامد مقدم) {۴۲۱ پخش}

۲۷. الا کلنگ ( از آلبوم آوازه خوان نه آواز از حسن شماعی زاده) {۵,۴۶۰ پخش}

۲۸. ایران ایران ( از آلبوم Crossfade از آرش) {۱۸۹,۴۱۵ پخش}

۲۹. هویت (مقدمه) ( از آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار) {۳۱,۹۸۰ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393