تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۳,۷۲۸ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۱۸۵ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۶۰۸ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۱۲۳ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۵۷۷ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۸,۶۵۷ پخش}

۷. طناز {۴۳,۰۵۶ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۵۳۱ پخش}

۹. عشق من {۴۶,۹۲۴ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۳,۹۱۲ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۴۳۵ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۳۷۴ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۸,۸۱۰ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۲,۱۷۶ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۱,۵۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393