تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۳,۴۱۶ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۰۷۶ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۵۹۲ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۰۹۲ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۵۶۱ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۸,۵۰۱ پخش}

۷. طناز {۴۳,۰۰۹ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۴۸۴ پخش}

۹. عشق من {۴۶,۸۹۳ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۳,۸۵۰ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۳۸۸ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۳۴۳ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۸,۸۱۰ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۱,۵۰۵ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۱,۴۹۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393