تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۳,۴۳۲ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۱۲۳ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۶۰۸ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۱۲۳ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۵۷۷ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۸,۵۱۷ پخش}

۷. طناز {۴۳,۰۰۹ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۴۸۴ پخش}

۹. عشق من {۴۶,۹۴۰ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۳,۸۶۵ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۳۸۸ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۳۴۳ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۸,۸۱۰ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۱,۷۲۳ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۱,۵۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393