تک آهنگ های محسن نامجو

۱. رو دست {۴۰,۵۲۸ پخش}

۲. گل ممد {۱۵۸,۷۱۴ پخش}

۳. دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) {۲۸۶,۶۶۵ پخش}

۴. پرومو آلبوم از پوست نارنگیت مدد {۱۰۷,۹۶۷ پخش}

۵. خشم کردم {۶۴,۵۹۹ پخش}

۶. یک نظر بر ابر کردم (خراسانی) {۵۶,۴۵۶ پخش}

۷. داماد باد {۶۶,۰۹۷ پخش}

۸. گر به تو افتدم نظر {۷۳,۱۰۱ پخش}

۹. روبرو (با ایندو) {۲۶۵,۵۹۰ پخش}

۱۰. strange times (روزگار غریبیست) {۴۹,۰۹۳ پخش}

۱۱. خط بکش {۳۳۲,۹۱۹ پخش}

۱۲. 13/8 {۲۵۳,۰۹۴ پخش}

۱۳. مرا خود با تو {۲۹۱,۲۳۶ پخش}

۱۴. دوب دوامی با محسن نامجو ( از محمود شریکر) {۱۷,۵۳۴ پخش}

۱۵. شکوه {۳۰۱,۷۶۶ پخش}

۱۶. نامه {۶۳,۵۵۴ پخش}

۱۷. شهر خاموش (با محمود شریکر) {۳۱,۳۰۹ پخش}

۱۸. دهه شصت (اجرای زنده) {۱۱۵,۶۸۹ پخش}

۱۹. تیتراژ آغازین برنامه پارازیت (با آرش صبحانی) {۵۲,۲۷۵ پخش}

۲۰. باقالی {۶۰,۲۱۶ پخش}

۲۱. زان یار دلنوازم {۴۵,۴۷۴ پخش}

۲۲. چه گوارا {۱۷۵,۱۴۱ پخش}

۲۳. هم خانه {۸۳,۱۶۳ پخش}

۲۴. از هوش می ... {۱۱۴,۲۸۵ پخش}

۲۵. واق واق سگ {۱۱۳,۱۱۵ پخش}

۲۶. رفتم سر کوچه {۲۰۴,۲۱۹ پخش}

۲۷. طلوع من..... {۱۳۰,۷۴۳ پخش}

۲۸. عشق همیشه در مراجعه است {۱۱۸,۸۴۰ پخش}

۲۹. زلف بر باد {۲۳۶,۹۷۹ پخش}

۳۰. کنسرت پاریس {۳۷,۷۶۷ پخش}

۳۱. مردِ جان به لب رسیده {۷۱,۴۴۸ پخش}

۳۲. تیتراژ آغازین سریال ترش و شیرین {۵۲۴,۵۹۶ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393