تک آهنگ های علیرضا روزگار

۱. ناز داره {۲۴,۰۲۴ پخش}

۲. مهمونی {۲۷,۰۳۴ پخش}

۳. زخم بی کسی {۳۵,۲۲۴ پخش}

۴. خیلی آرومم {۳۲,۴۰۱ پخش}

۵. صدای خسته {۱۰۰,۹۱۶ پخش}

۶. وقت های خالی {۲۸,۴۸۵ پخش}

۷. به تو میرسم با (مهران) {۲۳,۰۱۰ پخش}

۸. کوه درد {۱۴,۳۸۳ پخش}

۹. شطرنج {۸,۴۷۰ پخش}

۱۰. لحظه های سرد {۲۴,۷۷۲ پخش}

۱۱. منطقه خاموش (با سعید ساشا) {۲۴,۰۷۰ پخش}

۱۲. خطا کردم (با حسام الدین موسوی) {۲۲,۳۰۸ پخش}

۱۳. خونه ی تاریک {۳۸,۰۴۸ پخش}

۱۴. گفتی باش ( از نعیم) {۲۸,۱۵۸ پخش}

۱۵. سر به هوا (با مصطفی روزگار) {۱۱۶,۹۶۸ پخش}

۱۶. عشقای امروز {۸۰,۶۸۳ پخش}

۱۷. دل به تو بستم (با محمد یاوری) {۵۴,۰۸۵ پخش}

۱۸. تصور {۱۳۶,۷۱۸ پخش}

۱۹. ابرای بارونی {۸۴,۲۵۵ پخش}

۲۰. پری پری {۱۹۹,۱۶۵ پخش}

۲۱. یاس پرپر {۳۴,۵۲۲ پخش}

۲۲. امون {۲۷,۴۰۹ پخش}

۲۳. امام رضا {۱۴,۹۲۹ پخش}

۲۴. دیگه بستمه {۱۶۵,۷۳۴ پخش}

۲۵. آوار {۱۵۰,۱۱۸ پخش}

۲۶. خداحافظ {۹۶,۵۹۵ پخش}

۲۷. من تو رو ... تو کی؟ {۱۱۴,۱۲۹ پخش}

۲۸. دیگه نمی خندم {۱۰,۵۹۲ پخش}

۲۹. خدایا (Remix) {۳۱,۷۷۷ پخش}

۳۰. هنوز داغم {۱۰,۲۴۹ پخش}

۳۱. میترسم {۱۰,۹۲۰ پخش}

۳۲. ناری ناری {۱۶۵,۱۱۰ پخش}

۳۳. وای ای دلم {۴۷,۳۳۰ پخش}

۳۴. تو که نیستی {۶۹,۹۳۴ پخش}

۳۵. بانو {۵۵,۳۳۳ پخش}

۳۶. ثانیه به ثانیه {۱۶,۴۲۶ پخش}

۳۷. حالم خرابه {۱۷,۴۷۲ پخش}

۳۸. جمعه انتظار {۱۲,۴۶۴ پخش}

۳۹. جمعه {۱۱,۵۴۴ پخش}

۴۰. خاک خونه {۲۰,۸۸۸ پخش}

۴۱. دلداده {۱۶,۶۱۴ پخش}

۴۲. عادت {۱۰,۱۷۱ پخش}

۴۳. الهی بمیرم {۶۹,۷۰۰ پخش}

۴۴. مریم {۱۰۶,۱۱۱ پخش}

۴۵. پدر {۴۵,۴۲۷ پخش}

۴۶. فکر می کردم عشق پاکی {۶۱,۲۷۶ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393