تک آهنگ های علیرضا روزگار

۱. ناز داره {۲۲,۸۶۹ پخش}

۲. مهمونی {۲۶,۷۸۵ پخش}

۳. زخم بی کسی {۳۴,۹۲۸ پخش}

۴. خیلی آرومم {۳۲,۱۳۶ پخش}

۵. صدای خسته {۱۰۰,۶۹۸ پخش}

۶. وقت های خالی {۲۸,۴۳۸ پخش}

۷. به تو میرسم با (مهران) {۲۲,۶۵۱ پخش}

۸. کوه درد {۱۴,۳۶۷ پخش}

۹. شطرنج {۸,۴۳۹ پخش}

۱۰. لحظه های سرد {۲۴,۷۲۶ پخش}

۱۱. منطقه خاموش (با سعید ساشا) {۲۴,۰۷۰ پخش}

۱۲. خطا کردم (با حسام الدین موسوی) {۲۲,۲۹۲ پخش}

۱۳. خونه ی تاریک {۳۸,۰۴۸ پخش}

۱۴. گفتی باش ( از نعیم) {۲۸,۱۵۸ پخش}

۱۵. سر به هوا (با مصطفی روزگار) {۱۱۶,۶۴۱ پخش}

۱۶. عشقای امروز {۸۰,۵۷۴ پخش}

۱۷. دل به تو بستم (با محمد یاوری) {۵۳,۹۲۹ پخش}

۱۸. تصور {۱۳۶,۴۰۶ پخش}

۱۹. ابرای بارونی {۸۴,۱۴۶ پخش}

۲۰. پری پری {۱۹۸,۲۲۹ پخش}

۲۱. یاس پرپر {۳۴,۵۰۷ پخش}

۲۲. امون {۲۷,۳۴۶ پخش}

۲۳. امام رضا {۱۴,۸۶۶ پخش}

۲۴. دیگه بستمه {۱۶۵,۳۶۰ پخش}

۲۵. آوار {۱۴۹,۸۸۴ پخش}

۲۶. خداحافظ {۹۶,۱۵۸ پخش}

۲۷. من تو رو ... تو کی؟ {۱۱۳,۸۱۷ پخش}

۲۸. دیگه نمی خندم {۱۰,۵۹۲ پخش}

۲۹. خدایا (Remix) {۳۱,۷۴۶ پخش}

۳۰. هنوز داغم {۱۰,۲۴۹ پخش}

۳۱. میترسم {۱۰,۹۰۴ پخش}

۳۲. ناری ناری {۱۶۴,۴۸۶ پخش}

۳۳. وای ای دلم {۴۷,۳۳۰ پخش}

۳۴. تو که نیستی {۶۹,۹۵۰ پخش}

۳۵. بانو {۵۵,۲۸۶ پخش}

۳۶. ثانیه به ثانیه {۱۶,۴۴۲ پخش}

۳۷. حالم خرابه {۱۷,۴۴۰ پخش}

۳۸. جمعه انتظار {۱۲,۴۱۷ پخش}

۳۹. جمعه {۱۱,۵۲۸ پخش}

۴۰. خاک خونه {۲۰,۸۸۸ پخش}

۴۱. دلداده {۱۶,۶۱۴ پخش}

۴۲. عادت {۱۰,۱۷۱ پخش}

۴۳. الهی بمیرم {۶۹,۶۰۷ پخش}

۴۴. مریم {۱۰۵,۶۲۷ پخش}

۴۵. پدر {۴۵,۳۶۴ پخش}

۴۶. فکر می کردم عشق پاکی {۶۱,۲۴۵ پخش}


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393