تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۲,۶۳۶ پخش}

۲. قبله عشق {۴,۷۴۲ پخش}

۳. گجلر {۲۳,۴۰۰ پخش}

۴. غم عاشورا {۹۲۰ پخش}

۵. غروب پاییز {۶۱,۳۲۳ پخش}

۶. پابوس {۷,۷۶۸ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۰۲۰ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۳۹۰ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۱,۰۶۰ پخش}

۱۰. منیم آقام {۱۵۶ پخش}

۱۱. مجنون {۹,۴۸۴ پخش}

۱۲. گزیل گل {۳۱۲ پخش}

۱۳. قناری {۴,۴۱۴ پخش}

۱۴. گزل بالام {۳,۸۳۷ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۵,۸۱۸ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۷,۲۵۳ پخش}

۱۷. بیگانه {۱۵۶ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۴۱۴ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۱۸ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۰۴۵ پخش}

۲۱. بالیقلار {۲۱۸ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۶۹۷ پخش}

۲۳. آنا {۴,۶۱۷ پخش}

۲۴. آنا جان {۷,۳۰۰ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۴,۲۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393