تک آهنگ های ولی الله قاسمی

۱. نیمه شعبان {۳۱۲ پخش}

۲. دل مادران {۳,۶۳۴ پخش}

۳. بال خونین {۹۳ پخش}

۴. باغ معرفت {۹۳ پخش}

۵. نقش خوش بهار {۱۵۶ پخش}

۶. درخت پر بار {۷۸ پخش}

۷. دیار زیبایی ها {۳۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ولی الله قاسمی :

ولی الله قاسمی.
Valiyollah Ghasemee


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393