تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق {۱۶,۶۹۲ پخش}

۲. نفرین بر مستی {۶۰,۲۹۴ پخش}

۳. همیشه گل {۱۴,۷۱۰ پخش}

۴. وارش {۵۵,۵۸۲ پخش}

۵. شلما لاکوری {۲۹,۳۹۰ پخش}

۶. اوی لیلی {۱۵,۳۵۰ پخش}

۷. کوراشیم {۱۳,۷۲۸ پخش}

۸. کرجی به دریا {۵,۸۸۱ پخش}

۹. گوش به زنگ {۴,۵۵۵ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه {۸,۱۹۰ پخش}

۱۱. برچین {۴,۲۹۰ پخش}

۱۲. عمو دختر {۳۴,۱۳۲ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 {۹۳۶ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 {۷,۹۲۴ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 {۳,۴۳۲ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 {۲۹۶ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 {۶,۵۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393