تک آهنگ های یاس

۱. وصیت نامه {۲۱۷,۶۲۰ پخش}

۲. صدای اتحاد (با TECH N9NE) {۴۰۷,۳۰۰ پخش}

۳. من ادامه می دم {۵۶۳,۸۹۳ پخش}

۴. روی خط (مصاحبه) {۶۴,۰۶۹ پخش}

۵. Trash the Club با دی جی علیگیتور {۱۷,۳۴۷ پخش}

۶. جام جهانی 2006 {۴۶,۸۰۰ پخش}

۷. برو (با ساسان) {۴۶,۱۹۱ پخش}

۸. دو دو تا چهار تا (فری استایل) {۲۴۷,۲۶۰ پخش}

۹. آمین (با یاس) ( از آمین) {۳۵۹,۰۰۲ پخش}

۱۰. فریاس {۳۵۷,۴۸۹ پخش}

۱۱. فریاد (رمیکس) {۲۲۴,۶۴۰ پخش}

۱۲. من میجنگم (ریمیکس از (Dj Ali A2) {۷۳,۸۸۱ پخش}

۱۳. وقت رفتن (با آمین) {۴۱۸,۰۴۸ پخش}

۱۴. تسلیت به آذربایجان {۳۸۱,۱۳۹ پخش}

۱۵. رفتن بی وداع ( از محسن باغی MB) {۵۴,۱۳۲ پخش}

۱۶. من میجنگم {۱۴۹,۴۴۸ پخش}

۱۷. از چی بگم ؟ {۱۷۶,۶۲۳ پخش}

۱۸. ایران من {۷۱,۴۰۱ پخش}

۱۹. سرباز وطن {۱۰۸,۵۶۰ پخش}

۲۰. به خاطر من {۱۲۱,۷۷۳ پخش}

۲۱. قصه زیرزمین (همراه آراد آریا و آرین و اروین) {۷۱,۲۱۴ پخش}

۲۲. شیخ حیله گر (همراه میترا روحانی) {۱۸۶,۷۴۷ پخش}

۲۳. تمومش کن (دی جی میلاد ریمیکس) {۴۲,۹۳۱ پخش}

۲۴. نیستی {۹۹,۸۸۶ پخش}

۲۵. پیاده می شم {۷۹,۲۴۸ پخش}

۲۶. با من باش {۶۹,۹۰۳ پخش}

۲۷. اینترو آلبوم جدید {۷۱,۷۲۸ پخش}

۲۸. پدر من {۱۳۰,۴۰۰ پخش}

۲۹. نرو برگرد {۶۵,۵۲۰ پخش}

۳۰. توس رپ {۴۶,۴۷۲ پخش}

۳۱. Soldier Pose {۲۵,۲۲۵ پخش}

۳۲. درکم کن {۲۰۹,۹۱۳ پخش}

۳۳. رعد {۴۱,۷۶۱ پخش}

۳۴. سخته (همراه نیما) {۱۱۸,۲۳۲ پخش}

۳۵. بی تو دیگه نه اصلا {۷۱,۷۶۰ پخش}

۳۶. درد و دل من {۹۳,۸۱۸ پخش}

۳۷. نسل ما به همراه مسیح {۵۲,۱۶۶ پخش}

۳۸. ستاره قطبی {۳۸,۹۲۲ پخش}

۳۹. بچه های خیابونی {۱۱۷,۰۴۶ پخش}

۴۰. گذشته من (مرحم) {۴۵,۶۷۶ پخش}

۴۱. تموم اش کن {۴۶,۷۸۴ پخش}

۴۲. زهی عشق {۵۳,۴۳۰ پخش}

۴۳. بذارین بکشمش {۵۳,۲۲۷ پخش}

۴۴. به دنیا خوش اومدی {۱۰۵,۱۵۹ پخش}

۴۵. نه اصلا {۵۶,۸۳۰ پخش}

۴۶. هانی {۱۰۰,۹۳۲ پخش}

۴۷. صلح تویی (برای رومی مولانا) {۱۱۲,۲۵۷ پخش}

۴۸. به امید ایران (با راستین) {۱۰۷,۴۵۲ پخش}

۴۹. مرگ {۱۳۷,۵۷۶ پخش}

۵۰. بگو منو کم داری {۳۳۹,۵۱۸ پخش}

۵۱. باید بتونیم {۱۸۰,۰۳۹ پخش}

۵۲. گفتم نرو (با رضا صادقی) {۸۲۹,۶۰۸ پخش}

۵۳. بازم کمه {۱۴۳,۲۷۰ پخش}

۵۴. هویت من به همراه امین {۲۲۵,۷۱۶ پخش}

۵۵. چشامونو باز کنیم (با NIMI) {۲۴۸,۶۰۱ پخش}

۵۶. سی دی رو بشکن {۲۶۴,۹۶۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای یاس :

ياس
یاسر بختیاری ( یاس ) در 30 خرداد 1361 در تهران متولد شد.
Yas


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393