تک آهنگ های سعید شایسته

۱. عزیز دلم {۵۳,۵۳۹ پخش}

۲. شب عیدا {۶۲,۱۹۷ پخش}

۳. بیا بیا {۴۲۴,۷۷۲ پخش}

۴. دلتنگی {۱۷۷,۵۲۸ پخش}

۵. رویای شبانه {۱۵۹,۸۶۸ پخش}

۶. دلم هواتو کرده {۳۵۸,۹۴۰ پخش}

۷. نترس {۷۵,۲۰۷ پخش}

۸. فقیر و گدا {۱۳۹,۰۷۴ پخش}

۹. عاشقم من {۱۱۰,۴۰۱ پخش}

۱۰. دیدی اونم تنهات گذاشت {۵۵,۴۸۹ پخش}

۱۱. طناز {۲۷۷,۹۹۲ پخش}

۱۲. آزارم بدی {۱۱۷,۱۸۷ پخش}

۱۳. منو فروختی {۵۱,۹۳۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شایسته :

سعیدشایسته
سعید شایسته.
Saeed Shayesteh


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393