تک آهنگ های سعید شایسته

۱. عزیز دلم {۴۹,۵۶۱ پخش}

۲. شب عیدا {۶۱,۶۳۵ پخش}

۳. بیا بیا {۴۲۲,۷۲۸ پخش}

۴. دلتنگی {۱۷۶,۴۶۷ پخش}

۵. رویای شبانه {۱۵۹,۰۱۰ پخش}

۶. دلم هواتو کرده {۳۵۶,۴۴۴ پخش}

۷. نترس {۷۵,۱۱۴ پخش}

۸. فقیر و گدا {۱۳۸,۳۵۶ پخش}

۹. عاشقم من {۱۱۰,۲۱۴ پخش}

۱۰. دیدی اونم تنهات گذاشت {۵۵,۱۷۷ پخش}

۱۱. طناز {۲۷۶,۳۰۷ پخش}

۱۲. آزارم بدی {۱۱۷,۰۱۵ پخش}

۱۳. منو فروختی {۵۱,۷۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شایسته :

سعیدشایسته
سعید شایسته.
Saeed Shayesteh


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393