تک آهنگ های پدرام مرندیز

۱. جام گل (با بیژن خاوری) {۱,۱۵۴ پخش}

۲. تیتراژ سریال به سوی افتخار {۷۶۴ پخش}

۳. شهر خاموش {۴۵۲ پخش}

۴. با تو {۴۸۳ پخش}

۵. غزل باید ( از آلبوم باران از کویر) {۲,۰۲۸ پخش}

۶. تنهایی ( از آلبوم باران از کویر) {۱,۵۴۴ پخش}

۷. بمان با من ( از آلبوم باران از کویر) {۱,۳۵۷ پخش}

۸. ای عشق ( از آلبوم باران از کویر) {۱,۸۸۷ پخش}

۹. ببار ای باران ( از آلبوم باران از کویر) {۶,۷۵۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پدرام مرندیز :

پدرام مرندیز.
Pedram Marandiz


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393