تک آهنگ های عمو پورنگ

۱. یک مال من ، دو مال تو {۱۹,۴۰۶ پخش}

۲. تولد {۵۸,۷۹۶ پخش}

۳. مداد رو بگیر تو دستت {۱۰,۷۷۹ پخش}

۴. از این جا ، از اون جا {۸,۹۳۸ پخش}

۵. زنده باشی ایرونی {۲۶۳,۲۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عمو پورنگ :

داریوش فرضیایی ( داریوشفرضیاییعمو پورنگ ) ( عمو پورنگ ).
Amoo Poorang


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393