تک آهنگ های قمرالملوک وزیری

۱. آتشی در سینه دارم {۱۰۷,۲۱۸ پخش}

۲. ای دست حق {۳۷,۳۴۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قمرالملوک وزیری :

قمر الملوک وزیری
قمر ملوک وزیری
قمرملوک وزیری
قمر وزیری
قمر الملوک وزیری
قمرالملوک وزیری.
Ghamarolmolook Vaziri


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393