تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی {۶۳,۰۵۵ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۱۷۱,۱۷۸ پخش}

۳. نکن یار {۴۴,۶۴۷ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما {۲۶,۴۱۰ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما {۱۰,۴۶۷ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد {۳,۸۸۴ پخش}

۷. چین زلف مشکین {۳۰,۰۴۵ پخش}

۸. تنها تو بمان {۹۴,۲۷۰ پخش}

۹. بیداد (همایون) {۱,۴۹۷ پخش}

۱۰. آب حیات {۱,۹۹۶ پخش}

۱۱. نادیده رخت {۶,۸۰۱ پخش}

۱۲. همچو فرهاد {۱۱,۳۴۱ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن {۶,۱۳۰ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه {۳,۷۱۲ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم {۱,۴۶۶ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه {۱۱۶,۹۰۶ پخش}

۱۷. ما برفتیم {۹۵۱ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) {۱,۰۶۰ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود {۲۰,۳۱۱ پخش}

۲۰. نگارا {۷۲,۳۲۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393