تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار {۳۵,۹۱۱ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) {۲,۸۷۰ پخش}

۳. دل شیدا {۲۵,۸۰۲ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست {۱۱۰,۶۳۵ پخش}

۵. بوبو {۱,۳۸۸ پخش}

۶. کاروان شهید {۵۰,۹۱۸ پخش}

۷. خس و خاشاک {۱۵۱,۶۶۳ پخش}

۸. قفل زندان {۹,۵۱۶ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم {۷۱,۶۸۲ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393