تک آهنگ های گلپا

۱. مناجات {۲۵,۵۸۴ پخش}

۲. ماهور {۱۹,۸۴۳ پخش}

۳. دلتنگی {۲۰,۷۱۶ پخش}

۴. موی تو {۱۸,۱۲۷ پخش}

۵. سر کوی دوست {۴۲,۴۴۷ پخش}

۶. شور و دشتی {۲۶,۳۱۷ پخش}

۷. ویرانه {۵۲,۶۸۱ پخش}

۸. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۴۳,۱۴۹ پخش}

۹. آواز نوا {۳۴,۴۴۴ پخش}

۱۰. بهار عمر {۲۹,۰۱۶ پخش}

۱۱. میخانه و می {۳۹,۳۵۸ پخش}

۱۲. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۷,۲۹۹ پخش}

۱۳. ای وطن {۳۶,۷۵۳ پخش}

۱۴. کنسرت قدیمی (2) {۳۰,۵۹۱ پخش}

۱۵. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۴,۴۹۱ پخش}

۱۶. آینه (بزم) {۵۵,۹۸۸ پخش}

۱۷. همراز عشق {۲۸,۸۱۳ پخش}

۱۸. آواز ماهور {۱۴,۵۰۸ پخش}

۱۹. بهار {۱۶,۲۸۶ پخش}

۲۰. اجرای خصوصی در شور {۵۷,۱۷۴ پخش}

۲۱. همایون بختیاری {۲۰,۱۵۵ پخش}

۲۲. کنسرت قدیمی(1) {۲۱,۹۰۲ پخش}

۲۳. بیات ترک {۱۸,۰۶۴ پخش}

۲۴. می گریم از هجران تو {۵۲,۱۵۰ پخش}

۲۵. ای ساربان {۱۶,۹۴۱ پخش}

۲۶. آواز بیات ترک {۱۴,۱۶۴ پخش}

۲۷. بازگشت {۱۷,۳۱۶ پخش}

۲۸. نور خدا {۱۸,۲۹۸ پخش}

۲۹. کشاکش دنیا {۷,۴۱۰ پخش}

۳۰. مثنوی سه گاه {۱۳,۵۷۲ پخش}

۳۱. افشاری قره باغی {۲,۰۹۰ پخش}

۳۲. ساقیا {۸,۴۳۹ پخش}

۳۳. دام {۲,۲۶۲ پخش}

۳۴. آواز همایون {۷,۶۱۲ پخش}

۳۵. ناز لیلی {۶۲,۳۲۲ پخش}

۳۶. آواز سه گاه {۶,۷۵۴ پخش}

۳۷. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۰,۹۵۰ پخش}

۳۸. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۱,۶۶۹ پخش}

۳۹. نیمه جانی باقیست {۲,۵۸۹ پخش}

۴۰. تنها توئی {۸,۳۹۲ پخش}

۴۱. بزم رادیویی {۱۷,۲۶۹ پخش}

۴۲. آواز اصفهان {۱۶,۴۷۳ پخش}

۴۳. آواز شوشتری {۲,۱۰۶ پخش}

۴۴. نقش غم (اجرای زنده) {۸۲,۷۱۱ پخش}

۴۵. بوسه جام {۸,۷۸۲ پخش}

۴۶. حلقه های زلف {۱,۸۲۵ پخش}

۴۷. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۶,۰۶۸ پخش}

۴۸. جانم سوختی {۲,۲۹۳ پخش}

۴۹. مثنوی دشتی {۱۱,۶۸۴ پخش}

۵۰. هزار جهد بکردم {۱,۹۹۶ پخش}

۵۱. خدا می داند {۸,۱۵۸ پخش}

۵۲. افسانه دل {۸,۲۲۱ پخش}

۵۳. همه هست آرزویم {۲۱,۱۵۳ پخش}

۵۴. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۷,۴۰۸ پخش}

۵۵. شهر عاشقان {۱۳,۲۱۳ پخش}

۵۶. دیگه این آخرِ کاره {۳۱,۳۲۴ پخش}

۵۷. باد صبح نوروز {۲۰,۷۶۳ پخش}

۵۸. دیگر نمی خواهم تو را {۳۶,۱۱۴ پخش}

۵۹. شاهِ بیدار {۲۴,۳۸۲ پخش}

۶۰. خوشا انان {۳۳,۳۲۱ پخش}

۶۱. نه دل مفتون دلبندی {۵۹,۹۹۷ پخش}

۶۲. اشک من {۲۷۵,۱۳۷ پخش}

۶۳. هوس میکده {۱۲۳,۵۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393