تک آهنگ های گلپا

۱. مناجات {۲۵,۰۸۴ پخش}

۲. ماهور {۱۹,۵۱۵ پخش}

۳. دلتنگی {۲۰,۵۱۴ پخش}

۴. موی تو {۱۷,۸۶۲ پخش}

۵. سر کوی دوست {۴۲,۲۹۱ پخش}

۶. شور و دشتی {۲۶,۰۹۸ پخش}

۷. ویرانه {۵۲,۵۵۶ پخش}

۸. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۴۳,۰۵۶ پخش}

۹. آواز نوا {۳۴,۲۵۷ پخش}

۱۰. بهار عمر {۲۸,۸۷۵ پخش}

۱۱. میخانه و می {۳۹,۱۸۷ پخش}

۱۲. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۶,۵۳۴ پخش}

۱۳. ای وطن {۳۶,۶۶۰ پخش}

۱۴. کنسرت قدیمی (2) {۳۰,۴۸۲ پخش}

۱۵. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۴,۳۶۶ پخش}

۱۶. آینه (بزم) {۵۵,۸۳۲ پخش}

۱۷. همراز عشق {۲۸,۶۵۷ پخش}

۱۸. آواز ماهور {۱۴,۴۷۶ پخش}

۱۹. بهار {۱۶,۲۲۴ پخش}

۲۰. اجرای خصوصی در شور {۵۷,۰۹۶ پخش}

۲۱. همایون بختیاری {۲۰,۰۷۷ پخش}

۲۲. کنسرت قدیمی(1) {۲۱,۸۵۵ پخش}

۲۳. بیات ترک {۱۸,۰۳۳ پخش}

۲۴. می گریم از هجران تو {۵۲,۱۵۰ پخش}

۲۵. ای ساربان {۱۶,۸۱۶ پخش}

۲۶. آواز بیات ترک {۱۴,۱۳۳ پخش}

۲۷. بازگشت {۱۷,۳۰۰ پخش}

۲۸. نور خدا {۱۸,۲۶۷ پخش}

۲۹. کشاکش دنیا {۷,۳۷۸ پخش}

۳۰. مثنوی سه گاه {۱۳,۵۰۹ پخش}

۳۱. افشاری قره باغی {۲,۰۷۴ پخش}

۳۲. ساقیا {۸,۳۹۲ پخش}

۳۳. دام {۲,۲۳۰ پخش}

۳۴. آواز همایون {۷,۵۹۷ پخش}

۳۵. ناز لیلی {۶۲,۳۰۶ پخش}

۳۶. آواز سه گاه {۶,۷۵۴ پخش}

۳۷. کجا رفتی (بدون ساز) {۳۹,۲۶۵ پخش}

۳۸. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۱,۶۰۶ پخش}

۳۹. نیمه جانی باقیست {۲,۵۲۷ پخش}

۴۰. تنها توئی {۸,۳۶۱ پخش}

۴۱. بزم رادیویی {۱۷,۲۵۳ پخش}

۴۲. آواز اصفهان {۱۶,۴۲۶ پخش}

۴۳. آواز شوشتری {۲,۰۲۸ پخش}

۴۴. نقش غم (اجرای زنده) {۸۲,۶۴۸ پخش}

۴۵. بوسه جام {۸,۷۵۱ پخش}

۴۶. حلقه های زلف {۱,۷۷۸ پخش}

۴۷. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۶,۰۲۱ پخش}

۴۸. جانم سوختی {۲,۲۷۷ پخش}

۴۹. مثنوی دشتی {۱۱,۶۳۷ پخش}

۵۰. هزار جهد بکردم {۱,۹۹۶ پخش}

۵۱. خدا می داند {۸,۱۲۷ پخش}

۵۲. افسانه دل {۸,۱۵۸ پخش}

۵۳. همه هست آرزویم {۲۱,۰۴۴ پخش}

۵۴. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۷,۳۹۳ پخش}

۵۵. شهر عاشقان {۱۳,۱۳۵ پخش}

۵۶. دیگه این آخرِ کاره {۳۱,۲۰۰ پخش}

۵۷. باد صبح نوروز {۲۰,۷۶۳ پخش}

۵۸. دیگر نمی خواهم تو را {۳۵,۸۹۵ پخش}

۵۹. شاهِ بیدار {۲۴,۲۵۸ پخش}

۶۰. خوشا انان {۳۳,۲۱۲ پخش}

۶۱. نه دل مفتون دلبندی {۵۹,۵۷۶ پخش}

۶۲. اشک من {۲۷۳,۸۲۶ پخش}

۶۳. هوس میکده {۱۲۲,۹۹۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393