تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۱۷,۶۵۹ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۲,۳۲۳ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۴,۷۷۳ پخش}

۴. من چه کنم {۵۲,۶۶۵ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۰۲۴ پخش}

۶. آرزو صلح {۲,۶۰۵ پخش}

۷. شهر پاییز {۲,۳۵۵ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۰۱۲ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۵,۳۰۴ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۰,۴۶۵ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۰,۸۱۰ پخش}

۱۲. نیلوفر {۸۹,۴۵۰ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۲۷۸,۷۵۶ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۳,۸۵۲ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۶۸,۱۸۳ پخش}

۱۶. شب میای {۳۳,۲۴۳ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۴,۲۵۸ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۱۲۶ پخش}

۱۹. زندگی {۱۷۹,۳۶۸ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۳۸,۸۹۰ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۲۹,۱۸۳ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۶۳,۴۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393