تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۱۷,۳۹۴ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۲,۲۱۴ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۴,۶۸۰ پخش}

۴. من چه کنم {۵۲,۳۵۳ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۳,۹۶۲ پخش}

۶. آرزو صلح {۲,۵۷۴ پخش}

۷. شهر پاییز {۲,۳۲۴ پخش}

۸. آخرین عشق {۱,۹۶۵ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۵,۲۱۰ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۰,۲۹۴ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۰,۷۴۸ پخش}

۱۲. نیلوفر {۸۹,۳۴۱ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۲۷۷,۸۳۶ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۳,۷۹۰ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۶۷,۸۰۹ پخش}

۱۶. شب میای {۳۳,۲۴۳ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۴,۲۲۶ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۰۷۹ پخش}

۱۹. زندگی {۱۷۹,۱۱۹ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۳۸,۸۷۵ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۲۸,۳۴۱ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۶۳,۳۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393