تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۵,۵۵۲ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۶,۰۵۲ پخش}

۳. آتش دل {۶۱,۲۶۱ پخش}

۴. نون می پزی {۱۸,۷۶۶ پخش}

۵. بهار دلنشین {۸۷,۸۷۴ پخش}

۶. باران {۶۶,۹۷۰ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۰۵,۹۰۸ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۶,۴۸۸ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۵۰,۷۰۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393