تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) {۳۵,۳۱۸ پخش}

۲. برق شمشیر {۲۵,۹۲۷ پخش}

۳. آتش دل {۶۱,۰۴۲ پخش}

۴. نون می پزی {۱۸,۶۸۸ پخش}

۵. بهار دلنشین {۸۷,۷۹۶ پخش}

۶. باران {۶۶,۹۰۸ پخش}

۷. شیر علی مردون {۱۰۵,۰۰۳ پخش}

۸. پرستوی ناز من {۳۶,۴۲۶ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم {۳۴۹,۱۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393