تک آهنگ های اسی

۱. ستاره {۴۶,۶۵۹ پخش}

۲. مرو با دیگری {۷۵,۹۴۰ پخش}

۳. عشق اول {۱۰,۵۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اسی :

اسی.
Essi


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393