تک آهنگ های حمیرا

۱. رسم زموونه {۱۴۶,۷۰۲ پخش}

۲. یار حق ناشناس {۶۹,۶۰۷ پخش}

۳. پنجره ای به باغ گل {۷۷,۸۷۵ پخش}

۴. دکلمه شعر فروغ با صدای حمیرا {۵۷,۶۸۸ پخش}

۵. جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) {۴۷۲,۴۹۲ پخش}

۶. آهو {۴۱,۵۷۴ پخش}

۷. خونه خرابت میکنه عاشقی {۷۱,۱۹۸ پخش}

۸. یادم نمیره {۴۰,۶۰۶ پخش}

۹. کوه غم {۳۴,۶۴۷ پخش}

۱۰. عاشق تر از همیشه {۳۰,۳۲۶ پخش}

۱۱. دلت میاد {۲۱,۸۷۱ پخش}

۱۲. خواهم که رسوا بشی {۲۵,۵۳۷ پخش}

۱۳. نسیم مهربونی {۱۹,۹۶۸ پخش}

۱۴. محاله (اگه هزار دیوونه عاقل بشه) {۲۰,۶۰۷ پخش}

۱۵. شهر تهرون {۶۹,۹۵۰ پخش}

۱۶. دل شکنی گناهه {۵۶,۲۰۶ پخش}

۱۷. دل خسته {۵۰,۷۷۸ پخش}

۱۸. سرگردان {۳۱,۲۳۱ پخش}

۱۹. راه جدایی {۵۵,۲۷۰ پخش}

۲۰. یگانه {۴۸,۴۶۹ پخش}

۲۱. جهان خواران {۶۱,۱۵۲ پخش}

۲۲. پشیمانم {۲۲۵,۴۸۲ پخش}

۲۳. گلهای شماره 500 {۶۶,۱۲۸ پخش}

۲۴. بیاد روح انگیز {۳۸,۵۰۰ پخش}

۲۵. خانه عشق کجاست {۳۹,۷۰۲ پخش}

۲۶. الله اکبر {۸۶,۵۸۰ پخش}

۲۷. گذشتم {۴۵,۰۲۱ پخش}

۲۸. ترسم فراموشم کنی {۸۵,۰۹۸ پخش}

۲۹. وفا با توای مه روا نبود {۴۹,۰۹۳ پخش}

۳۰. بزم شیرین {۶۹,۹۹۷ پخش}

۳۱. به خاطر تو (مایه دشتی) {۸۲,۲۴۳ پخش}

۳۲. دلم تنگه کجایی {۷۱,۴۷۹ پخش}

۳۳. آهوی وحشی {۱۳۴,۴۰۹ پخش}

۳۴. شهنشاها {۱۶۷,۶۲۲ پخش}

۳۵. باز شب اومد {۱۶۳,۳۷۸ پخش}

۳۶. صبرم عطا کن {۲۰۸,۸۰۶ پخش}

۳۷. به دنبال دل {۲۱۴,۳۹۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393