تک آهنگ های حمیرا

۱. رسم زموونه {۱۴۷,۷۷۸ پخش}

۲. یار حق ناشناس {۷۰,۰۷۵ پخش}

۳. پنجره ای به باغ گل {۷۸,۴۲۱ پخش}

۴. دکلمه شعر فروغ با صدای حمیرا {۵۸,۱۵۶ پخش}

۵. جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) {۴۷۵,۷۲۲ پخش}

۶. آهو {۴۱,۷۳۰ پخش}

۷. خونه خرابت میکنه عاشقی {۷۱,۳۸۵ پخش}

۸. یادم نمیره {۴۰,۸۰۹ پخش}

۹. کوه غم {۳۴,۹۲۸ پخش}

۱۰. عاشق تر از همیشه {۳۰,۵۱۳ پخش}

۱۱. دلت میاد {۲۱,۹۴۹ پخش}

۱۲. خواهم که رسوا بشی {۲۵,۶۱۵ پخش}

۱۳. نسیم مهربونی {۲۰,۰۴۶ پخش}

۱۴. محاله (اگه هزار دیوونه عاقل بشه) {۲۰,۷۹۴ پخش}

۱۵. شهر تهرون {۷۰,۱۵۳ پخش}

۱۶. دل شکنی گناهه {۵۶,۵۳۴ پخش}

۱۷. دل خسته {۵۰,۹۴۹ پخش}

۱۸. سرگردان {۳۱,۴۰۲ پخش}

۱۹. راه جدایی {۵۵,۴۴۲ پخش}

۲۰. یگانه {۴۸,۷۱۸ پخش}

۲۱. جهان خواران {۶۱,۲۹۲ پخش}

۲۲. پشیمانم {۲۲۵,۹۹۷ پخش}

۲۳. گلهای شماره 500 {۶۶,۲۰۶ پخش}

۲۴. بیاد روح انگیز {۳۸,۶۴۱ پخش}

۲۵. خانه عشق کجاست {۳۹,۹۶۷ پخش}

۲۶. الله اکبر {۸۶,۸۱۴ پخش}

۲۷. گذشتم {۴۵,۱۹۳ پخش}

۲۸. ترسم فراموشم کنی {۸۵,۲۸۵ پخش}

۲۹. وفا با توای مه روا نبود {۴۹,۴۰۵ پخش}

۳۰. بزم شیرین {۷۰,۲۶۲ پخش}

۳۱. به خاطر تو (مایه دشتی) {۸۲,۳۸۳ پخش}

۳۲. دلم تنگه کجایی {۷۱,۸۰۶ پخش}

۳۳. آهوی وحشی {۱۳۴,۵۶۵ پخش}

۳۴. شهنشاها {۱۶۷,۸۵۶ پخش}

۳۵. باز شب اومد {۱۶۳,۶۹۰ پخش}

۳۶. صبرم عطا کن {۲۰۹,۰۴۰ پخش}

۳۷. به دنبال دل {۲۱۴,۵۴۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393