تک آهنگ های حمیرا

۱. رسم زموونه {۱۵۱,۱۱۷ پخش}

۲. یار حق ناشناس {۷۱,۲۷۶ پخش}

۳. پنجره ای به باغ گل {۸۰,۴۸۰ پخش}

۴. دکلمه شعر فروغ با صدای حمیرا {۵۸,۹۸۳ پخش}

۵. جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) {۴۸۷,۵۴۶ پخش}

۶. آهو {۴۲,۲۹۱ پخش}

۷. خونه خرابت میکنه عاشقی {۷۲,۳۸۴ پخش}

۸. یادم نمیره {۴۱,۴۹۶ پخش}

۹. کوه غم {۳۶,۱۴۵ پخش}

۱۰. عاشق تر از همیشه {۳۱,۰۲۸ پخش}

۱۱. دلت میاد {۲۲,۵۲۶ پخش}

۱۲. خواهم که رسوا بشی {۲۶,۱۶۱ پخش}

۱۳. نسیم مهربونی {۲۰,۶۸۵ پخش}

۱۴. محاله (اگه هزار دیوونه عاقل بشه) {۲۱,۴۹۶ پخش}

۱۵. شهر تهرون {۷۰,۹۳۳ پخش}

۱۶. دل شکنی گناهه {۵۷,۱۲۷ پخش}

۱۷. دل خسته {۵۱,۸۳۸ پخش}

۱۸. سرگردان {۳۲,۰۲۶ پخش}

۱۹. راه جدایی {۵۶,۱۷۵ پخش}

۲۰. یگانه {۴۹,۲۱۸ پخش}

۲۱. جهان خواران {۶۲,۱۵۰ پخش}

۲۲. پشیمانم {۲۲۸,۳۸۴ پخش}

۲۳. گلهای شماره 500 {۶۶,۹۸۶ پخش}

۲۴. بیاد روح انگیز {۳۹,۱۷۱ پخش}

۲۵. خانه عشق کجاست {۴۰,۵۲۸ پخش}

۲۶. الله اکبر {۸۷,۴۵۳ پخش}

۲۷. گذشتم {۴۵,۸۴۸ پخش}

۲۸. ترسم فراموشم کنی {۸۶,۲۰۵ پخش}

۲۹. وفا با توای مه روا نبود {۵۲,۰۷۲ پخش}

۳۰. بزم شیرین {۷۱,۰۵۸ پخش}

۳۱. به خاطر تو (مایه دشتی) {۸۲,۹۹۲ پخش}

۳۲. دلم تنگه کجایی {۷۳,۷۸۸ پخش}

۳۳. آهوی وحشی {۱۳۵,۰۹۶ پخش}

۳۴. شهنشاها {۱۶۹,۱۸۲ پخش}

۳۵. باز شب اومد {۱۶۴,۸۴۵ پخش}

۳۶. صبرم عطا کن {۲۱۰,۹۴۳ پخش}

۳۷. به دنبال دل {۲۱۵,۵۴۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393