تک آهنگ های شکیلا

۱. سقف شکسته {۹۶,۲۰۵ پخش}

۲. دلهره {۷۴,۸۶۴ پخش}

۳. گنج نهان {۱۹۶,۳۲۶ پخش}

۴. حسرت {۳۲۲,۱۰۸ پخش}

۵. کریسمس مبارک {۳۰۴,۷۶۱ پخش}

۶. El Corazon {۸۱,۱۶۶ پخش}

۷. شهزاده ی رویای من {۲۸۳,۸۱۰ پخش}

۸. فروکش {۱۱۳,۵۲۱ پخش}

۹. معشوق {۲۸۶,۸۵۲ پخش}

۱۰. شکنجه گر {۳۰۹,۴۱۰ پخش}

۱۱. فرشته بانو (مادر) {۱۵۹,۰۴۲ پخش}

۱۲. گریه نکن {۱۴۱,۹۷۵ پخش}

۱۳. له یاره {۶۹,۴۸۲ پخش}

۱۴. چه خواهد شد {۵۶,۹۸۶ پخش}

۱۵. شنبه {۳۳,۸۹۸ پخش}

۱۶. نوروز {۶۷,۱۵۸ پخش}

۱۷. میرن آدما {۳۰۴,۹۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شکیلا :

سکیلا
شکیلا.
Shakila


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393