تک آهنگ های شکیلا

۱. بی سرزمین {۳۰,۳۱۰ پخش}

۲. سقف شکسته {۹۷,۶۸۷ پخش}

۳. دلهره {۷۵,۵۱۹ پخش}

۴. گنج نهان {۱۹۷,۳۲۴ پخش}

۵. حسرت {۳۲۵,۹۳۰ پخش}

۶. کریسمس مبارک {۳۰۵,۴۷۹ پخش}

۷. El Corazon {۸۱,۲۷۶ پخش}

۸. شهزاده ی رویای من {۲۸۷,۲۲۷ پخش}

۹. فروکش {۱۱۳,۷۷۰ پخش}

۱۰. معشوق {۲۸۹,۱۱۴ پخش}

۱۱. شکنجه گر {۳۱۱,۲۵۱ پخش}

۱۲. فرشته بانو (مادر) {۱۵۹,۳۸۵ پخش}

۱۳. گریه نکن {۱۴۲,۴۴۳ پخش}

۱۴. له یاره {۶۹,۷۰۰ پخش}

۱۵. چه خواهد شد {۵۷,۱۲۷ پخش}

۱۶. شنبه {۳۴,۱۶۴ پخش}

۱۷. نوروز {۶۷,۲۰۴ پخش}

۱۸. میرن آدما {۳۰۷,۴۱۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شکیلا :

سکیلا
شکیلا.
Shakila


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393