تک آهنگ های فتانه

۱. سیمین بری (زنده) {۱۴,۶۰۱ پخش}

۲. صلح {۶,۰۶۸ پخش}

۳. بهار و تابستون {۱۵,۴۴۴ پخش}

۴. اشتباه {۲۷,۵۴۹ پخش}

۵. بزم {۱,۳۵۷ پخش}

۶. نیومدی رفتی {۳,۱۹۸ پخش}

۷. گذشته های شیرین {۱,۰۷۶ پخش}

۸. دوست دارم یه عالمه {۳,۱۹۸ پخش}

۹. قصه زندگی {۱,۸۸۷ پخش}

۱۰. زیره سره یار بلند شده {۲,۳۸۶ پخش}

۱۱. چیله بلبل {۱,۱۰۷ پخش}

۱۲. بی قرار {۶,۵۰۵ پخش}

۱۳. قسمت {۵۶۱ پخش}

۱۴. رسیده {۴۸۳ پخش}

۱۵. فقط خدا می دونه {۸۸۹ پخش}

۱۶. گرفتار {۱,۳۴۱ پخش}

۱۷. تفسیر {۱,۰۲۹ پخش}

۱۸. غزل غزل {۱۰۸,۱۲۳ پخش}

۱۹. دیگه خیلی دیره {۸۳,۴۹۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393