تک آهنگ های فتانه

۱. سیمین بری (زنده) {۱۴,۷۱۰ پخش}

۲. صلح {۶,۰۶۸ پخش}

۳. بهار و تابستون {۱۵,۵۰۶ پخش}

۴. اشتباه {۲۷,۵۸۰ پخش}

۵. بزم {۱,۳۵۷ پخش}

۶. نیومدی رفتی {۳,۲۶۰ پخش}

۷. گذشته های شیرین {۱,۰۷۶ پخش}

۸. دوست دارم یه عالمه {۳,۲۴۴ پخش}

۹. قصه زندگی {۱,۹۱۸ پخش}

۱۰. زیره سره یار بلند شده {۲,۴۱۸ پخش}

۱۱. چیله بلبل {۱,۱۰۷ پخش}

۱۲. بی قرار {۶,۵۳۶ پخش}

۱۳. قسمت {۵۹۲ پخش}

۱۴. رسیده {۴۹۹ پخش}

۱۵. فقط خدا می دونه {۸۸۹ پخش}

۱۶. گرفتار {۱,۳۴۱ پخش}

۱۷. تفسیر {۱,۰۴۵ پخش}

۱۸. غزل غزل {۱۰۸,۵۹۱ پخش}

۱۹. دیگه خیلی دیره {۸۳,۸۱۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393