تک آهنگ های گروه سندی

۱. بچه زیاد {۱۹,۹۹۹ پخش}

۲. گرونی {۲۲۷,۳۲۳ پخش}

۳. سفر (کلاب دنس) {۱۶,۲۳۹ پخش}

۴. دوست دارم {۱۷۱,۹۹۰ پخش}

۵. امینه (با خشایار آذر) {۹۸,۵۶۰ پخش}

۶. فاصله {۲۳,۰۸۸ پخش}

۷. اینجا کجاست {۷۴,۵۸۳ پخش}

۸. تو که نیستی {۱۲۱,۱۱۸ پخش}

۹. قلب من (کلاب ریمیکس) {۴,۴۳۰ پخش}

۱۰. صیغه (ریمیکس هات جیم) {۹۸,۵۲۹ پخش}

۱۱. حیف {۵۵,۰۳۶ پخش}

۱۲. کوچه های بی چراغ {۲,۹۹۵ پخش}

۱۳. عروست میکُنُم {۷۳,۰۵۴ پخش}

۱۴. دیگه چه خبر {۱۷,۷۵۲ پخش}

۱۵. دختر اهوازی (زنده با ابی سالن گریک تیتر) {۴۶,۷۳۷ پخش}

۱۶. فرناز {۶۳,۲۴۲ پخش}

۱۷. برادر بسیجی {۷۸,۴۰۵ پخش}

۱۸. زنده باد ایران {۷,۴۸۸ پخش}

۱۹. قرن 21 {۳۳,۱۹۶ پخش}

۲۰. رئیس جمهور {۷۹,۰۹۲ پخش}

۲۱. همه میدونن {۱۲۰,۱۹۸ پخش}

۲۲. میکس ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۷,۲۶۹ پخش}

۲۳. بی خبر ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۳,۷۷۴ پخش}

۲۴. تونه نبی (تو نبودی) ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۵,۲۴۱ پخش}

۲۵. نی نای نای ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۴۴,۲۲۶ پخش}

۲۶. یار ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۴,۸۳۵ پخش}

۲۷. به کی بگُم ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۳۴,۰۲۳ پخش}

۲۸. شهر مو ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۳۸,۵۴۷ پخش}

۲۹. مُنم بختیاری ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۵۶,۴۸۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گروه سندی :

گروه سندی
سندی.
Sandy


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393