تک آهنگ های گروه سندی

۱. گرونی {۲۲۵,۱۲۳ پخش}

۲. سفر (کلاب دنس) {۱۵,۷۸۷ پخش}

۳. دوست دارم {۱۷۰,۳۵۲ پخش}

۴. امینه (با خشایار آذر) {۹۶,۵۷۹ پخش}

۵. فاصله {۲۲,۹۶۳ پخش}

۶. اینجا کجاست {۷۴,۳۰۲ پخش}

۷. تو که نیستی {۱۲۰,۹۷۸ پخش}

۸. قلب من (کلاب ریمیکس) {۴,۱۱۸ پخش}

۹. صیغه (ریمیکس هات جیم) {۹۷,۸۵۸ پخش}

۱۰. حیف {۵۴,۵۸۴ پخش}

۱۱. کوچه های بی چراغ {۲,۸۲۳ پخش}

۱۲. عروست میکُنُم {۷۲,۳۵۲ پخش}

۱۳. دیگه چه خبر {۱۷,۵۱۸ پخش}

۱۴. دختر اهوازی (زنده با ابی سالن گریک تیتر) {۴۶,۲۲۲ پخش}

۱۵. فرناز {۶۲,۴۶۲ پخش}

۱۶. برادر بسیجی {۷۷,۸۱۲ پخش}

۱۷. زنده باد ایران {۷,۳۶۳ پخش}

۱۸. قرن 21 {۳۲,۹۴۷ پخش}

۱۹. رئیس جمهور {۷۸,۹۳۶ پخش}

۲۰. همه میدونن {۱۱۹,۸۷۰ پخش}

۲۱. میکس ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۶,۸۹۴ پخش}

۲۲. بی خبر ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۳,۰۸۸ پخش}

۲۳. تونه نبی (تو نبودی) ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۴,۶۹۵ پخش}

۲۴. نی نای نای ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۴۳,۳۸۳ پخش}

۲۵. یار ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۴,۲۷۴ پخش}

۲۶. به کی بگُم ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۳۳,۳۰۶ پخش}

۲۷. شهر مو ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۳۷,۵۴۹ پخش}

۲۸. مُنم بختیاری ( از آلبوم مُنم بختیاری از فروزنده) {۱۵۴,۵۶۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گروه سندی :

گروه سندی
سندی.
Sandy


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393