تک آهنگ های اسدالله ملک

۱. دلبستگی ها ( از امیر احسان فدایی) {۱,۳۸۸ پخش}

۲. تصنیف چلچله ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۴۳,۸۳۶ پخش}

۳. تصنیف کعبه آمال ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۲۳,۷۱۲ پخش}

۴. تصنیف جان عاشق ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۱۳۵,۸۷۶ پخش}

۵. دلم گرفته ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۸۲,۸۶۷ پخش}

۶. یه حرفی برا گفتن ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۳۹,۵۴۶ پخش}

۷. تک درخت ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۸۷,۷۰۳ پخش}

۸. گل های 529 ( از آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی) {۱۲۶,۴۶۹ پخش}

۹. گل های 516 ( از آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی) {۲۶۱,۸۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اسدالله ملک :

اسدالله ملک.
Asadollah Malek


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393