تک آهنگ های اسدالله ملک

۱. دلبستگی ها ( از امیر احسان فدایی) {۱,۳۵۷ پخش}

۲. تصنیف چلچله ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۴۳,۷۱۱ پخش}

۳. تصنیف کعبه آمال ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۲۳,۶۸۰ پخش}

۴. تصنیف جان عاشق ( از آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری) {۱۳۵,۱۸۹ پخش}

۵. دلم گرفته ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۸۲,۶۸۰ پخش}

۶. یه حرفی برا گفتن ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۳۹,۴۰۵ پخش}

۷. تک درخت ( از آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا) {۸۷,۵۶۲ پخش}

۸. گل های 529 ( از آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی) {۱۲۶,۲۳۵ پخش}

۹. گل های 516 ( از آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی) {۲۶۱,۵۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اسدالله ملک :

اسدالله ملک.
Asadollah Malek


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393