تک آهنگ های علی تجویدی

۱. پشیمانم ( از حمیرا) {۲۲۵,۷۷۸ پخش}

۲. صبرم عطا کن ( از حمیرا) {۲۰۸,۹۷۷ پخش}

۳. یادگار کودکی ( از آلبوم یاد استاد از علیرضا افتخاری) {۱۸۲,۱۷۶ پخش}

۴. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه) {۵۸۱,۰۰۶ پخش}

۵. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۱۸,۹۳۴ پخش}

۶. رفتم که رفتم ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۲۲۷,۵۲۶ پخش}

۷. رسوای زمانه ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۱۰۱,۸۳۶ پخش}

۸. آزاده ( از آلبوم آزاده از هایده) {۱۰۸,۹۱۹ پخش}

۹. آزاده ( از آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده) {۳۳,۴۳۰ پخش}

۱۰. باغبان خسته ( از آلبوم مست عشق از گلپا) {۲۹,۷۴۹ پخش}

۱۱. مست ( از آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد) {۶۷,۰۳۳ پخش}

۱۲. مشق شب ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۳. فریاد ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۴. رنگ عمگین ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۵. زنجیر جادو ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۶. آتش کاروان ( از آلبوم کودکی از دلکش) {۱۳,۴۴۷ پخش}

۱۷. با تو هستم هر کجا هستم ( از آلبوم نامه از هایده) {۱۲۴,۴۴۱ پخش}

۱۸. سنگ خارا ( از آلبوم سنگ خارا از مرضیه) {۴۷۷,۰۷۹ پخش}

۱۹. سفرکرده ( از آلبوم دلکش 16 از دلکش) {۴۶,۷۸۴ پخش}

۲۰. پشیمان شدم ( از آلبوم منتخب 1 از دلکش) {۳۲,۴۴۸ پخش}

۲۱. کودکی ( از آلبوم منتخب 1 از دلکش) {۲,۶۶۷ پخش}

۲۲. می گذرم ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۶۶۹ پخش}

۲۳. کو یاری تا به دیارم برساند ( پیغام من ) ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۴۳۵ پخش}

۲۴. بر تربت حافظ ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۰۶۰ پخش}

۲۵. بگو که هستی بگو ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۹۱۸ پخش}

۲۶. بازگشته ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۶۷,۳۹۲ پخش}

۲۷. قسمت من ( قسمت دوم ) ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۲,۸۰۸ پخش}

۲۸. رفتم که رفتم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۴۵,۲۷۱ پخش}

۲۹. نگرانم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۱۶,۳۱۷ پخش}

۳۰. خاطره یک شب ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۸,۵۰۲ پخش}

۳۱. به دنبال دل ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۱۷,۰۸۲ پخش}

۳۲. ثمره گل ها ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۵,۴۱۳ پخش}

۳۳. زمانه ی ما ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۶,۹۵۷ پخش}

۳۴. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۵۸,۰۷۸ پخش}

۳۵. خاک راه ( مرا عاشقی شیدا ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان) {۹,۷۵۰ پخش}

۳۶. تو بودی ( از آلبوم یک نگه کرد وگذشت از علیرضا فریدون پور) {۱۰,۵۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393