تک آهنگ های محمدرضا شجریان

۱. حال که تنها شده ام می روی {۲۰,۳۷۳ پخش}

۲. DSM Mash Up (با مارکوس تاپفر) {۱۴,۹۹۱ پخش}

۳. از عشق {۱۰۵,۱۲۸ پخش}

۴. موج خون (با پریسا) {۷۲,۸۸۳ پخش}

۵. بزم خصوصی،استاد شجریان،شاپور پیرنیاکان {۲۷,۶۵۸ پخش}

۶. بزم خصوصی ،جشن تولد استاد سال 58 {۳۲,۵۸۸ پخش}

۷. ربنا {۶۷۵,۸۷۰ پخش}

۸. شراب ناسازگار {۲۵,۲۴۰ پخش}

۹. چشم سیه {۱۳,۸۲۱ پخش}

۱۰. موج {۱۰,۸۵۷ پخش}

۱۱. ازهر عشقی رسته ام {۱۱,۸۰۹ پخش}

۱۲. اشک پدر {۶۰,۷۴۶ پخش}

۱۳. سوگند {۴۱,۹۴۸ پخش}

۱۴. تصنیف نگارینا {۳۰,۸۷۲ پخش}

۱۵. زنکه {۴۸,۷۳۴ پخش}

۱۶. به کنارم تو بمان {۷۳,۰۷۰ پخش}

۱۷. زبان آتش {۸۵,۰۹۸ پخش}

۱۸. ای شادی آزادی {۲۳,۰۱۰ پخش}

۱۹. سایه لرزان {۴۰,۷۱۶ پخش}

۲۰. تصنیف ما را همه شب {۳۵,۷۵۵ پخش}

۲۱. میهن ای میهن {۲۵,۸۸۰ پخش}

۲۲. میهن ، ای میهن {۸۱,۹۹۳ پخش}

۲۳. رندان مست {۱۲۱,۵۸۶ پخش}

۲۴. اسیران بلا (آذرستون) {۹۰,۸۸۵ پخش}

۲۵. نامه ای برای تو {۱۱۵,۹۰۸ پخش}

۲۶. مثنوی افشار {۵۳,۴۳۰ پخش}

۲۷. شجریان - مرغ حق {۱۱۹,۸۵۴ پخش}

۲۸. مگه نه؟ {۱۰۶,۵۹۴ پخش}

۲۹. ژاله خون شد {۱۵۸,۴۰۲ پخش}

۳۰. عشق پیری {۲۴۹,۸۱۸ پخش}

۳۱. رزم مشترک {۳۱۵,۷۴۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمدرضا شجریان :

محمد رضا محمّدرضا
محمد رضا شجریان
شچریان
aشجریان
محمد شجریان
استاد شجریان
محمدرضا شجریان ( محمّدرضا شجریان ) در 1 مهر 1319 در مشهد متولد شد.
Mohammad Reza Shajarian


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393