تک آهنگ های محمدرضا شجریان

۱. حال که تنها شده ام می روی {۱۹,۰۹۴ پخش}

۲. DSM Mash Up (با مارکوس تاپفر) {۱۴,۶۳۲ پخش}

۳. از عشق {۱۰۴,۳۷۹ پخش}

۴. موج خون (با پریسا) {۷۱,۶۰۴ پخش}

۵. بزم خصوصی،استاد شجریان،شاپور پیرنیاکان {۲۷,۵۳۴ پخش}

۶. بزم خصوصی ،جشن تولد استاد سال 58 {۳۲,۴۴۸ پخش}

۷. ربنا {۶۷۰,۷۲۲ پخش}

۸. شراب ناسازگار {۲۴,۸۸۲ پخش}

۹. چشم سیه {۱۳,۵۸۷ پخش}

۱۰. موج {۱۰,۷۶۴ پخش}

۱۱. ازهر عشقی رسته ام {۱۱,۶۸۴ پخش}

۱۲. اشک پدر {۶۰,۴۶۵ پخش}

۱۳. سوگند {۴۱,۸۰۸ پخش}

۱۴. تصنیف نگارینا {۳۰,۶۳۸ پخش}

۱۵. زنکه {۴۸,۶۲۵ پخش}

۱۶. به کنارم تو بمان {۷۲,۸۳۶ پخش}

۱۷. زبان آتش {۸۳,۹۵۹ پخش}

۱۸. ای شادی آزادی {۲۲,۷۶۰ پخش}

۱۹. سایه لرزان {۴۰,۵۱۳ پخش}

۲۰. تصنیف ما را همه شب {۳۵,۵۲۱ پخش}

۲۱. میهن ای میهن {۲۵,۸۰۲ پخش}

۲۲. میهن ، ای میهن {۸۱,۸۶۸ پخش}

۲۳. رندان مست {۱۲۱,۰۰۹ پخش}

۲۴. اسیران بلا (آذرستون) {۹۰,۶۵۱ پخش}

۲۵. نامه ای برای تو {۱۱۵,۴۴۰ پخش}

۲۶. مثنوی افشار {۵۳,۲۴۲ پخش}

۲۷. شجریان - مرغ حق {۱۱۹,۶۸۳ پخش}

۲۸. مگه نه؟ {۱۰۶,۳۷۶ پخش}

۲۹. ژاله خون شد {۱۵۸,۰۷۴ پخش}

۳۰. عشق پیری {۲۴۸,۱۶۴ پخش}

۳۱. رزم مشترک {۳۱۴,۳۸۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمدرضا شجریان :

محمد رضا محمّدرضا
محمد رضا شجریان
شچریان
aشجریان
محمد شجریان
استاد شجریان
محمدرضا شجریان ( محمّدرضا شجریان ) در 1 مهر 1319 در مشهد متولد شد.
Mohammad Reza Shajarian


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393