تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب {۵۲,۵۴۰ پخش}

۲. وطنم {۹۱,۰۲۶ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) {۹۱,۵۵۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393