تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب {۵۳,۰۴۰ پخش}

۲. وطنم {۹۲,۰۸۶ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) {۹۲,۱۴۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393