تک آهنگ های شهره صولتی

۱. تو که نیستی {۸,۱۴۳ پخش}

۲. دوست دارم {۵۲۷,۵۴۵ پخش}

۳. برگرد {۱,۳۷۲,۳۷۸ پخش}

۴. کلید {۱۹۸,۰۲۶ پخش}

۵. اصرار {۹۰۳,۳۹۶ پخش}

۶. پشیمونم {۳۶۸,۲۰۶ پخش}

۷. بیا تا برقصیم {۲۱۳,۵۹۵ پخش}

۸. دل من گریه می خواد {۲۸,۸۹۱ پخش}

۹. بوس بوس {۳۲,۷۲۸ پخش}

۱۰. هلو هلو (با شهرام صولتی) {۴۹,۸۷۳ پخش}

۱۱. نور و سایه (با امیر آرام) {۱۳,۷۱۲ پخش}

۱۲. دریایی (با شهرام صولتی و حمید شب خیز) {۱۷,۱۹۱ پخش}

۱۳. خدانگهدار {۱۶,۳۱۷ پخش}

۱۴. تو رو دوست دارم {۲۰,۴۹۸ پخش}

۱۵. تک (همزاد با فریدون فرخ زاد) {۱۴,۳۳۶ پخش}

۱۶. اشک من {۴۴,۲۷۲ پخش}

۱۷. انقدر دوست دارم {۴۱۰,۵۷۶ پخش}

۱۸. ریمیکس طلوع {۱۵۹,۷۷۵ پخش}

۱۹. فرشته ها {۱۱۱,۵۵۵ پخش}

۲۰. siroom em kez {۴,۱۶۵ پخش}

۲۱. شب شکار {۱۰۱,۶۸۰ پخش}

۲۲. آفتاب و مهتاب {۱۱,۹۰۲ پخش}

۲۳. حامی {۵,۳۸۲ پخش}

۲۴. عید اومده {۱۵۰,۷۷۴ پخش}

۲۵. تعبیر {۵,۶۳۱ پخش}

۲۶. ای رفته برگرد {۳۰,۲۰۱ پخش}

۲۷. شبگرد {۶,۸۴۸ پخش}

۲۸. بیا و باورم کن {۱۸,۶۴۲ پخش}

۲۹. خودتی {۶۷,۷۵۰ پخش}

۳۰. انتظار {۱۲۲,۹۵۹ پخش}

۳۱. دوست دارم با تو بمونم {۲۵,۷۲۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهره صولتی :

شهره
شهره وشهرام
شهره صولتی.
Shohreh Solati


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393