تک آهنگ های همایون خرم

۱. اشک من هویدا شد ( از عارف علی پور) {۳,۳۵۴ پخش}

۲. شهزاده ( از امین نیکو) {۳۱,۳۴۰ پخش}

۳. شهزاده ی رویای من ( از شکیلا) {۲۸۳,۵۹۲ پخش}

۴. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) ( از ایرج) {۲۳,۹۳۰ پخش}

۵. شهزاده رویا (به یاد همایون خرم) ( از علیرضا تجویدی) {۵۵,۳۰۲ پخش}

۶. کاشکی ( از عارف) {۳۷,۰۵۰ پخش}

۷. از من بگذر ( از مرضیه) {۲۱۸,۲۲۸ پخش}

۸. گمشده (نیمه شبان تنها) ( از مرضیه) {۱۲۹,۱۶۸ پخش}

۹. رسوای زمانه همراه با ستار ( از الهه) {۳۲۱,۹۵۲ پخش}

۱۰. اوج آسمان ( از آلبوم تنها ماندم از محمد اصفهانی) {۴۶۹,۹۶۵ پخش}

۱۱. در میان گلها ( از آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه) {۲۸۷,۴۷۶ پخش}

۱۲. رمز و راز ( از آلبوم اوستا کریم از عهدیه) {۱۲,۵۲۶ پخش}

۱۳. سکوت شکسته ( از آلبوم سکوت شکسته (2) از پروین) {۲,۳۸۶ پخش}

۱۴. بگذر از کوی ما ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۰۹,۸۷۰ پخش}

۱۵. رسوای زمانه ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۸۳,۷۸۳ پخش}

۱۶. آشفته حال ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۶۳,۳۶۷ پخش}

۱۷. ستارگان ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۷۴,۸۰۲ پخش}

۱۸. بازیچه ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۴,۲۹۰ پخش}

۱۹. قلب عشق ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۲۱۸ پخش}

۲۰. همراه نسیم ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۹,۲۳۵ پخش}

۲۱. در بستر غم ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۶,۱۳۰ پخش}

۲۲. او رفت و شب شد ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۰,۴۲۰ پخش}

۲۳. گریزان ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۴,۴۷۷ پخش}

۲۴. منم مجنون کویت ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۰,۰۹۳ پخش}

۲۵. تصویری از خیال ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۹,۶۵۶ پخش}

۲۶. ایام جوانی ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۲۲,۳۵۴ پخش}

۲۷. درد و عشق و انتظار ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۲۰,۸۰۶ پخش}

۲۸. رفته ( از آلبوم ساقی از الهه) {۲۱۰,۳۸۱ پخش}

۲۹. پیک سحری ( از آلبوم غوغای ستارگان از پروین) {۱۴۳,۷۵۴ پخش}

۳۰. غوغای ستارگان ( از آلبوم غوغای ستارگان از پروین) {۳۵۰,۶۷۲ پخش}

۳۱. گمشده (نیمه شبان تنها) ( از آلبوم بی ریا از رسول اکبریان) {۲۸,۳۲۹ پخش}

۳۲. خدایا تا کی؟ (سه گاه) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۱,۵۲۸ پخش}

۳۳. اگر (سه گاه) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۷۹۵ پخش}

۳۴. شمع شبانه (بیات ترک) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۷,۰۰۴ پخش}

۳۵. تو ای پری کجائی ( از آلبوم تو ای پری کجائی از حسین قوامی) {۲۲۹,۶۴۷ پخش}

۳۶. مهر سیه چشمان(تصنیف واواز مخالف سه گاه) ( از آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین) {۱۵,۶۱۵ پخش}

۳۷. زلف بنفشه(تصنیف و اواز ماهمور) ( از آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین) {۱,۵۲۸ پخش}

۳۸. هدهد خوش خبر(تصنیف و اواز بیات ترک) ( از آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین) {۲,۰۴۳ پخش}

۳۹. نفس باد صبا(تصنیف واواز چهار گاه) ( از آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین) {۲,۴۱۸ پخش}

۴۰. گلعذار(تصنیف و اواز بیات اصفهان) ( از آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین) {۳,۲۶۰ پخش}

۴۱. یوسف گمگشته(تصنیف واواز بیات اصفهان) ( از آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین) {۶,۸۶۴ پخش}

۴۲. طاقتم ( از آلبوم در فکر از مرضیه) {۱۶۱,۲۵۷ پخش}

۴۳. چه شبی چه مهی چه هوایی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱,۶۲۲ پخش}

۴۴. تنها ماندم ( اوج آسمان ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۲,۴۳۳ پخش}

۴۵. مرا کشتی و رفتی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱,۶۶۹ پخش}

۴۶. الماس ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۷,۵۹۷ پخش}

۴۷. جوانی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱۶,۴۲۶ پخش}

۴۸. تصویری در خیال ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱۰,۱۷۱ پخش}

۴۹. مستی رویا ( آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان) {۱۶۳,۷۶۸ پخش}

۵۰. فراق ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۹۵,۵۱۸ پخش}

۵۱. بداهه نوازی ویولن (مخالف سه گاه) ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۲۵,۷۵۵ پخش}

۵۲. رسوای زمانه ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۳۳۷,۷۰۸ پخش}

۵۳. از من بگذر ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۳۵۹,۳۱۴ پخش}

۵۴. ساز و آواز ماهور ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۲۴,۷۵۷ پخش}

۵۵. قند پارسی ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۵۱,۹۷۹ پخش}

۵۶. راز دل ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۵۰۸,۲۰۱ پخش}

۵۷. وای از شب من ( از آلبوم اجرای زنده با ارکستر ملی ایران از سالار عقیلی) {۱۳,۳۲۲ پخش}

۵۸. خدایا تا کی ( از آلبوم حرف مرد از بهزاد) {۱,۶۵۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای همایون خرم :

هومایون خرم
امیر همایون خرم
مهندس همایون خرم
همایون خرم ( امیر همایون خرّم ).
homayoon khoram


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393