تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۱,۵۴۰ پخش}

۲. سزاوار ( از گوگوش) {۵۱,۳۳۹ پخش}

۳. راه من ( از ابی) {۶۸,۹۸۳ پخش}

۴. شهبانو ( از ستار) {۱۴۱,۱۳۳ پخش}

۵. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۰,۲۰۶ پخش}

۶. ستاره بازی ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۴۵,۰۳۷ پخش}

۷. فریب ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۳۰,۹۰۳ پخش}

۸. بردی از یادم ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۵,۳۷۸ پخش}

۹. من از تو یاد گرفتم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۳۲,۴۱۶ پخش}

۱۰. بوسه بر ماه ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۹۱,۱۰۴ پخش}

۱۱. تو را نگاه می کنم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۱۱۰,۱۸۲ پخش}

۱۲. با قافیه ( از آلبوم عریضه از شاهرخ) {۶,۱۶۲ پخش}

۱۳. رویا ( از آلبوم رویا از پویا) {۷۱,۶۹۷ پخش}

۱۴. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۰۱۹ پخش}

۱۵. تلنگر ( از آلبوم راه من از داریوش) {۹۸,۳۴۲ پخش}

۱۶. روزنه ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۰۲,۳۶۷ پخش}

۱۷. راه من ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۳,۳۰۱ پخش}

۱۸. چکاوک ( از آلبوم راه من از داریوش) {۸۲۳,۹۲۹ پخش}

۱۹. روز اول ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۶,۰۹۴ پخش}

۲۰. You Said Hello ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۶,۸۷۹ پخش}

۲۱. Don't forget me ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۲۳,۷۷۴ پخش}

۲۲. Moon and Stars ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۱۰۹,۵۲۷ پخش}

۲۳. هم درد ( از آلبوم معجزه خاموش از داریوش) {۱۹۴,۹۸۴ پخش}

۲۴. شب بی من ( از آلبوم حجم سبز از گوگوش) {۹۳,۰۳۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393