تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۱,۶۵۰ پخش}

۲. سزاوار ( از گوگوش) {۵۱,۵۲۶ پخش}

۳. راه من ( از ابی) {۶۹,۲۳۲ پخش}

۴. شهبانو ( از ستار) {۱۴۱,۶۳۲ پخش}

۵. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۰,۸۶۲ پخش}

۶. ستاره بازی ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۴۵,۲۴۰ پخش}

۷. فریب ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۳۱,۱۲۲ پخش}

۸. بردی از یادم ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۵,۳۹۴ پخش}

۹. من از تو یاد گرفتم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۳۲,۵۲۶ پخش}

۱۰. بوسه بر ماه ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۹۱,۲۶۰ پخش}

۱۱. تو را نگاه می کنم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۱۱۰,۴۰۱ پخش}

۱۲. با قافیه ( از آلبوم عریضه از شاهرخ) {۶,۲۰۸ پخش}

۱۳. رویا ( از آلبوم رویا از پویا) {۷۱,۸۲۲ پخش}

۱۴. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۰۶۶ پخش}

۱۵. تلنگر ( از آلبوم راه من از داریوش) {۹۸,۵۲۹ پخش}

۱۶. روزنه ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۰۲,۸۱۹ پخش}

۱۷. راه من ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۳,۸۱۶ پخش}

۱۸. چکاوک ( از آلبوم راه من از داریوش) {۸۲۸,۰۳۲ پخش}

۱۹. روز اول ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۶,۵۴۶ پخش}

۲۰. You Said Hello ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۶,۸۹۵ پخش}

۲۱. Don't forget me ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۲۳,۹۷۷ پخش}

۲۲. Moon and Stars ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۱۰۹,۶۵۲ پخش}

۲۳. هم درد ( از آلبوم معجزه خاموش از داریوش) {۱۹۵,۶۸۶ پخش}

۲۴. شب بی من ( از آلبوم حجم سبز از گوگوش) {۹۳,۲۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393