تک آهنگ های مارتیک

۱. قلب (رمیکس آرگین) {۴۵,۸۰۱ پخش}

۲. غرقابه درد {۶۷,۹۵۳ پخش}

۳. فقط تو {۲۰,۲۸۰ پخش}

۴. قلب {۲۰۹,۰۰۸ پخش}

۵. من با تو بد نیستم {۶۸,۳۱۲ پخش}

۶. آدم و حوا (گوگوش) {۲,۱۵۲ پخش}

۷. شاعر(گوگوش) {۳,۱۲۰ پخش}

۸. past time {۸۴۲ پخش}

۹. با تو بد نیستم {۵۵,۸۴۸ پخش}

۱۰. دوستم داشته باش . {۴۸,۲۱۹ پخش}

۱۱. آدم و حوا ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۸,۷۹۸ پخش}

۱۲. ارمک ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۹۵,۶۵۹ پخش}

۱۳. نگاه تو ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۵,۶۷۵ پخش}

۱۴. ما ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۳۰۵,۶۹۷ پخش}

۱۵. معشوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {۷۹,۵۱۳ پخش}

۱۶. شاعر ( از آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش) {۲۳,۶۰۲ پخش}

۱۷. گل خونه ( از آلبوم خورشید خانم از حبیب) {۳۴,۳۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مارتیک :

مارتیک
مارتیک.
Martik


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393