ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۳,۶۶۶}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۳,۷۷۵}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۵,۴۷۵}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۳,۲۶۰}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۱,۴۳۵}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۶۹,۸۱۰}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۲,۸۳۹}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۶,۵۹۸}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۲,۱۹۹}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۹,۲۳۵}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۹۹۸}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۳,۶۱۹}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۳,۳۲۲}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۲۰,۹۵۰}دانلود

۱۵

.

توبای

{۲,۵۷۴}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393