ابراهیم تاتلیس » ماوی ماوی Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

ماوی ماوی

{۱۲۸,۲۳۲}دانلود

۲

.

سومک

{۷,۱۷۶}دانلود

۳

.

یالنیزیم

{۱,۵۷۵}دانلود

۴

.

بیراکین گیتسین

{۱,۲۴۸}دانلود

۵

.

گلده یاشا

{۷۶۴}دانلود

۶

.

لیلیم لی

{۹,۲۱۹}دانلود

۷

.

یااله شوفر

{۴,۸۳۶}دانلود

۸

.

دره کناریندان گچتیم

{۳۴۳}دانلود

۹

.

اولرینین اونو بویلو دیرک

{۵۱۴}دانلود

۱۰

.

الی دولی

{۴۰۵}دانلود

۱۱

.

آشک کالبیمده یر آلمیش

{۱,۸۰۹}دانلود
ماوی ماوی

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» خواب
» رفتم و بار سفر بستم
» از پوست نارنگی مدد

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم ماوی ماوی اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393