ابراهیم تاتلیس » ماوی ماوی Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

ماوی ماوی

{۱۲۵,۵۴۸}دانلود

۲

.

سومک

{۷,۰۸۲}دانلود

۳

.

یالنیزیم

{۱,۴۹۷}دانلود

۴

.

بیراکین گیتسین

{۱,۲۴۸}دانلود

۵

.

گلده یاشا

{۷۶۴}دانلود

۶

.

لیلیم لی

{۹,۰۷۹}دانلود

۷

.

یااله شوفر

{۴,۷۸۹}دانلود

۸

.

دره کناریندان گچتیم

{۳۲۷}دانلود

۹

.

اولرینین اونو بویلو دیرک

{۴۸۳}دانلود

۱۰

.

الی دولی

{۴۰۵}دانلود

۱۱

.

آشک کالبیمده یر آلمیش

{۱,۷۱۶}دانلود
ماوی ماوی

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» لرزش
» وطن
» رفتم و بار سفر بستم
» از پوست نارنگی مدد

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم ماوی ماوی اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.02 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393